Umowa o pracę - Pedagog Szkolny
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle Kwiatowa, Mysiadło, Polska 16 października 2018

Szkoła to miejsce, w którym:

 • podejmuję samodzielne i twórcze działania, aby zdobywać i poszerzać swoją wiedzę,
 • sam się uczę ucząc innych,
 • kreatywnie i odpowiedzialnie wykorzystuję nowe technologie,
 • rozwijam swoje pasje i zainteresowania,
 • potrafię planować i organizować swoją pracę i czas wolny.
Umowa o pracę - Pedagog Szkolny

Szkoła Podstawowa im Polskich Olimpijczyków w Mysiadle zatrudni nauczyciela na stanowisku

Pedagog szkolny.

Wymagania

 • ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne

Oferujemy

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin, zgodnie z Kartą Nauczyciela
 • możliwość przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia PZU oraz opieki medycznej w przychodniach CMP
 • szkoła zapewnia szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • w szkole funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wymagane dokumenty

cv