Staż/praktyki - Orlen Stażysta Stażysta / ka w Dziale Utrzymania Ruchu/ Kompleks Olejowy/ Płock
ORLEN Chemików 7, Płock, Polska 19 listopada 2018
Staż/praktyki - Orlen Stażysta Stażysta / ka w Dziale Utrzymania Ruchu/ Kompleks Olejowy/ Płock
 • planowanie finansowo-rzeczowe prac remontowych – remonty bieżące i planowe
 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i bezpieczeństwa procesowego oraz podstawowymi aktami organizacyjnymi
 • zapoznanie z dokumentacją techniczną w branży oraz systemami i narzędziami wspierającymi utrzymanie ruchu
 • realizowanie zadań w obszarze kompetencyjnym komórki
 • współpraca z innymi obszarami i komórkami organizacyjnymi w Spółce
 • monitorowanie i analiza trendów MTBF i MTBM w zakresie nadzorowanych maszyn wirujących
 • udział w projektach technologicznych w zakresie maszyn wirujących (m.in. opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie doboru maszyn wirujących i ich podzespołów

Wymagania

 • status studenta IV lub V roku, absolwent – kierunek studiów: Elektrotechnika
 • wiedza techniczna z zakresu elektrotechniki przemysłowej, energoelektroniki, silników nn i sn
 • zaawansowana znajomość programów pakietu MS Office (Excel, PowerPoint)
 • znajomość MS Project – będzie dodatkowym atutem
 • swobodna komunikacja w mowie i piśmie, znajomość słownictwa technicznego będzie dodatkowym atutem
 • wysoka motywacja przekładająca się na osiąganie wyznaczonych celów
 • umiejętność planowania własnych działań  i ustalania priorytetów – umiejętność i gotowość do pracy pod presją czasu
 • umiejętność zarówno pracy zespołowej jak i samodzielność  w działaniu
 • proaktywne poszukiwania rozwiązań i ukierunkowanie na rozwój oraz poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności
 • umiejętność analizy i wyciągania wniosków

Oferujemy

 • planowany okres realizacji stażu – 12 miesięcy
 • staż jest płatny – osoba realizująca staż będzie aktywnym i merytorycznym uczestnikiem zadań
 • elastyczny wymiar czasu pracy – do indywidualnych ustań (od 20 godzin tygodniowo)

Wymagane dokumenty

wypeł