Staż/praktyki - Orlen Stażysta / ka w Dziale Maszyn Wirujących Biura Techniki/ Płock
ORLEN Chemików, Płock, Polska 19 listopada 2018
Staż/praktyki - Orlen Stażysta / ka w Dziale Maszyn Wirujących Biura Techniki/ Płock
 • planowanie finansowo-rzeczowe prac remontowych – remonty bieżące i planowe
 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i bezpieczeństwa procesowego oraz podstawowymi aktami organizacyjnymi
 • zapoznanie z dokumentacją techniczną w branży oraz systemami i narzędziami wspierającymi utrzymanie ruchu
 • realizowanie zadań w obszarze kompetencyjnym komórki
 • współpraca z innymi obszarami i komórkami organizacyjnymi w Spółce

Wymagania

 • status studenta IV lub V roku, absolwent – kierunek studiów: Mechanika, Mechanika – budowa maszyn – pompy wentylatory, kompresory
 • wiedza techniczna z zakresu mechaniki przemysłowej, nowoczesnych rozwiązań w przemyśle chemicznym – mile widziana
 • zaawansowana znajomość programów pakietu MS Office (Excel, PowerPoint)
 • znajomość MS Project – będzie dodatkowym atutem
 • swobodna komunikacja w mowie i piśmie, znajomość słownictwa technicznego będzie dodatkowym atutem
 • wysoka motywacja przekładająca się na osiąganie wyznaczonych celów
 • umiejętność planowania własnych działań  i ustalania priorytetów – umiejętność i gotowość do pracy pod presją czasu
 • umiejętność zarówno pracy zespołowej jak i samodzielność w działaniu
 • proaktywne poszukiwania rozwiązań i ukierunkowanie na rozwój oraz poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności
 • umiejętność analizy i wyciągania wniosków

Oferujemy

 • planowany okres realizacji stażu – 12 miesięcy
 • staż jest płatny – osoba realizująca staż będzie aktywnym i merytorycznym uczestnikiem zadań
 • elastyczny wymiar czasu pracy – do indywidualnych ustań (od 20 godzin tygodniowo)

Wymagane dokumenty

formularz aplikacyjny_https://bit.ly/2zqianl