Umowa o pracę - Oracle Developer
Agencja Rynku Rolnego Karolkowa 30, Warszawa, Polska 11 października 2016

Agencja Rynku Rolnego jest akredytowaną agencją płatniczą Unii Europejskiej. Swoją działalnością obejmuje ponad 20 grup towarowych, realizując w ich obrębie około 50 mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej przyczyniając się tym samym do stabilizacji europejskiego rynku produktów rolno-spożywczych. W skład Agencji wchodzi Centrala mieszcząca się w Warszawie oraz 16 oddziałów terenowych działających na obszarze całego kraju

Umowa o pracę - Oracle Developer

 • rozbudowa i utrzymanie istniejących aplikacji;
 • przygotowywanie zapytań bazodanowych i raportów;
 • opracowywanie dokumentacji technicznej i instrukcji instalacji tworzonego oprogramowania.

Wymagania

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie poparte 2 letnim stażem pracy;
 • znajomość języka SQL oraz PL/SQL;
 • znajomość narzędzi Oracle Developer Suite 10g;
 • znajomość relacyjnych baz danych (Oracle, Postgres, MySQL);
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (komunikatywność, praca zespołowa);
 • umiejętność dobrej organizacji pracy (planowanie, realizacja celów);
 • umiejętność pozyskiwania informacji, uczenia się.

 

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub ostatnie lata studiów;
 • znajomość narzędzia Aurea BPM;
 • znajomość notacji UML, BPMN;
 • znajomość języka PHP;
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji bazodanowych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną.

 


Oferujemy

 • zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę;
 • nagrody za wyróżniające wyniki pracy i osiąganie celów;
 • udział w nowatorskich projektach informatycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju zawodowego;
 • przyjazną atmosferę w pracy.

 


Wymagane dokumenty

• cv i list motywacyjny; • własnoręcznie podpisany formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej ARR lub w siedzibie Agencji.