Umowa o pracę - Nauczyciel matematyki
Szkoła Podstawowa im.Samuela Bogumiła Lindego Jana Rosoła 10, Warszawa, Polska 20 marca 2019

Szkoła Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego na Ursynowie poszukuje nauczyciela matematyki.

 

Umowa o pracę - Nauczyciel matematyki

Obowiązki:

·         Prowadzenie zajęć z matematyki, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania

·         Ponoszenie odpowiedzialności za jakość i wyniki tej pracy

·         Planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

·         Utrzymywanie relacji z rodzicami

·         Ścisła współpraca z dyrekcją

·         Czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej oraz w działalności Szkoły

 

 

Wymagania

·         Wykształcenie wyższe uprawniające do nauczania matematyki w szkole podstawowej

·         Znajomość metod aktywizujących i pedagogiki planu daltońskiego

·          Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

·         Wysoka kultura osobista

·         Aktywność, kreatywność

·         Odpowiedzialność, zaangażowanie

·         Wysokie umiejętności interpersonalne

·         Gotowość do ciągłego samodoskonalenia się


Oferujemy

·         Stabilne zatrudnienie w nowoczesnej placówce oświatowej

·         Pracę ok  25 godzin dydaktycznych tygodniowo

·         Wsparcie merytoryczne doświadczonego dyrektora pedagogicznego

·         Możliwość realizacji awansu zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji

·         Udział w szkoleniach

·         Przyjazną i miłą atmosferę w pracy


Wymagane dokumenty

CV