Umowa zlecenie - Monter instalacji sanitarnych/Konserwator infrastruktury sanitarnej
Warszawa, Polska 19 czerwca 2017

Telewizja Polska S.A.

Umowa zlecenie - Monter instalacji sanitarnych/Konserwator infrastruktury sanitarnej

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek zainteresowanych pracą w Ośrodku Inwestycji i Transportu w Warszawie jako monter instalacji sanitarnych/Konserwator infrastruktury sanitarnej

Wymagania

Zakres zadań wybranej osoby będzie obejmował m.in.  dozór, konserwacja i naprawa  szeroko rozumianej infrastruktury sanitarnej TVP S.A., przez co należy rozumieć sieci i instalacje:

 •         wodne,
 •         kanalizacyjne,
 •         ciepła technologicznego,
 •         centralnego ogrzewania,
 •         wody lodowej,
 •         gazowe,

wraz z osprzętem elektrycznym (podstawowa obsługa), tj. w szczególności z pompami i urządzeniami automatycznej regulacji oraz węzłami cieplnymi,

w tym:

 • wykonywanie prewencyjnych czynności zabezpieczająco – konserwujących oraz czynności naprawczych, w szczególności związanych  z eliminacją przecieków i  ognisk korozyjnych oraz wymianą armatury i przyborów sanitarnych,
 • w przypadku wystąpienia  stanów awaryjnych infrastruktury, klęsk żywiołowych itp. oraz wystąpienia  specjalnych potrzeb organizacyjnych – przystąpienie do usuwania awarii, zabezpieczenie pomieszczeń technicznych lub pełnienie dyżurów technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa produkcji telewizyjnej, majątku pracodawcy i ludzi,
 • monitorowanie  i obsługa pracowniczej poczty elektronicznej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego lub zawodowego, optymalnie: kierunkowego w zakresie instalacji sanitarnych.
 • praktycznej wiedzy i umiejętności monterskich w zakresie instalacji sanitarnych skręcanych, zgrzewanych, lutowanych oraz kanalizacyjnych,
 • posiadania świadectw kwalifikacyjnych na stanowisku eksploatacji w zakresie O,K,R,M,KP Grupa 1:  pkt. 2), 10); Grupa 2: pkt. 2), 5), 6), 7), 10)  lub  zobowiązania się do ich przedstawienia przed podpisaniem umowy,
 • umiejętności  efektywnego wykonywania pracy bez konieczności stałego nadzoru,
 • kreatywności w rozwiązywaniu problemów  i samodzielności,
 • kondycji fizycznej i stanu zdrowia pozwalających wykonywać pracę na wysokości pow. 3 m,
 •  możliwości podjęcia pracy w terminie do 1 miesiąca od daty podjęcia decyzji o zatrudnieniu, choć w wyjątkowych przypadkach możliwe jest rozważenie dłuższego okresu oczekiwania

Dodatkowymi atutami będą:

 •    doświadczenie monterskie na dużych obiektach budowlanych,
 •    doświadczenie w pracy w służbach utrzymania ruchu obiektów o ciągłym trybie pracy,
 •    uprawnienia do spawania gazowego i elektrycznego,
 •   doświadczenie w  zakresie budowy i eksploatacji sieci wod.-kan. i cieplnych,
 •    posiadanie świadectw kwalifikacyjnych jak wyżej, ale w zakresie dozoru,
 •    doświadczenie w organizacji robót instalacyjnych (tzw. majster pracujący),
 •    posiadanie świadectw kwalifikacyjnych Grupy 3: pkt. 6 i 10).

Oferujemy

 •  pracę (prawie) wyłącznie w Warszawie w ramach umowy zlecenia,
 •  adekwatne do kwalifikacji wynagrodzenie i dogodne warunki pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: rekrutacja@tvp.pl w terminie do 30 czerwca 2017 r.  W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu „MK/G”.

Prosimy o zmieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych:  „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Telewizję Polską S.A.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie”.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny