Umowa o pracę - Młodszy Specjalista IT Biura Teleinformatyki CBA
Biuro Teleinformatyki CBA Aleje Ujazdowskie 9, Warszawa, Polska 1 kwietnia 2019

Biuro Teleinformatyki jest jednostką organizacyjną Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) – służby specjalnej powołanej do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Biuro Teleinformatyki tworzy, organizuje, rozwija i utrzymuje systemy teleinformatyczne CBA. W Biurze pełnią służbę: kierownicy projektów, programiści, testerzy, administratorzy: systemów, sieci, baz danych, specjaliści: wsparcia technicznego, zamówień publicznych w IT, cyberbezpieczeństwa.

Umowa o pracę - Młodszy Specjalista IT Biura Teleinformatyki CBA

Poszukujemy kandydatów do służby i pracy w Warszawie na stanowiska (m. in.):

Administrator Systemów, Administrator Sieci, Administrator Baz Danych, Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa, Inżynier DevOps, Kierownik Projektów IT, Programista, Tester, Specjalista Wsparcia IT, Specjalista ds. Zamówień Publicznych w IT, Specjalista Administracji.

Po przesłaniu CV i listu motywacyjnego na it@cba.gov.pl, wybrani kandydaci są zapraszani do naszej siedziby w Warszawie. Wstępna selekcja kandydatów następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz rozwiązanych samodzielnie zadań.

 

Wymagania

Służbę w CBA może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie; korzystająca z pełni praw publicznych;
 • wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną; która nie była skazana za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
 • która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracowni­kiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Oferujemy

 • służbę lub pracę na pełen etat w Warszawie,
 • początkowe wynagrodzenie 5100 – 7100 zł brutto – w zależności od wiedzy, umiejętności i doświadczenia (dotyczy stanowisk juniorskich),
 • dodatkowy urlop szkoleniowy dla studentów,
 • specjalistyczne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • dofinansowanie do wynajmu mieszkania w Warszawie dla funkcjonariuszy,
 • dofinansowanie do studiów podyplomowych,
 • dodatkowy urlop szkoleniowy dla słuchaczy studiów podyplomowych,
 • pracę w zespole złożonym z ekspertów, starszych i młodszych specjalistów,
 • udział w realizacji projektów informatycznych i możliwość rozwoju zawodowego w służbie specjalnej.

Wymagane dokumenty

CV i list motywacyjny – w języku polskim – it@cba.gov.pl