Umowa o pracę - Młodszy Opiekun Zwierząt
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” Warszawa, Polska 29 listopada 2017

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie jest jednostką budżetową m.st. Warszawy.

Nasza misja: Chronimy bezdomne zwierzęta, Stwarzamy im druga szansę. Wiemy że czują.

Przedmiot działalności:

– Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia opieki bezdomnym psom i kotom z terenu m.st. Warszawy; – Prowadzenie działań zmierzających do odszukania właścicieli oraz pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;- Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt adoptowanych ze Schroniska

– Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska w celu ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych;

– Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, głównie wścieklizny wśród zwierząt przebywających w Schronisku;

Umowa o pracę - Młodszy Opiekun Zwierząt

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy:

 • Karmienie i pojenie zwierząt (dopilnowanie by każde zjadało swoją odpowiednio dobraną porcję jedzenia)
 • Sprzątanie pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta
 • Dbanie o dobre samopoczucie zwierząt: socjalizacja i nawiązywanie ze zwierzętami przyjaznych relacji
 • Obserwowanie i poznawanie cech zwierzęcia – tak aby mógł przekazać jak najwięcej informacji osobom zainteresowanym adopcją
 • Obserwowanie stanu zdrowia zwierzęcia, zmian w zachowaniu, wszelkich objawów mogących świadczyć o chorobie i przekazanie tych spostrzeżeń lekarzowi weterynarii bezzwłocznie
 • Współpraca z wolontariatem w celu zapewnienia zwierzęciu spacerów, wspólnego poznawania zwierząt w celu zapewnienia udanej i odpowiedzialnej adopcji, rozpoznawania zachowań mogących świadczyć o chorobie
 • Współpraca z innymi opiekunami, mającą na celu zapewnienie właściwej opieki podczas nieobecności w pracy
 • Przeprowadzanie spacerów i rozmów przedadopcyjnych

Wymagania

 • Preferowane doświadczenie w pracy ze zwierzętami lub wykształcenie kierunkowe (zoopsychologia, technik weterynarii i pokrewne)
 • Empatia i wrażliwość na los zwierząt
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność samoorganizacji pracy na stanowisku
 • Umiejętności uczenia się i samorozwoju (szczególnie w zakresie opieki nad zwierzętami)
 • Wysoka kultura osobista
 • Pracowitość
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania

Oferujemy

Umowę o pracę na pełen etat

 • Szkolenia

Wymagane dokumenty

cv, list motywacyjny