Umowa o pracę - Młodszy Doradca 0,5 etatu
Getin Noble Bank Sirius, Postępu 18A, 01-001 Warszawa, Polska 19 czerwca 2019

Getin Noble Bank SA to stabilne podstawy i nieograniczone możliwości. Naszą firmę tworzy ponad 6 tysięcy pracowników – doświadczonych ekspertów, specjalistów rynkowych i ambitnych młodych profesjonalistów. Praca u nas to urozmaicone zadania i obowiązki, a także środowisko sprzyjające rozwojowi w ramach określonych ścieżek karier. Naszym pracownikom umożliwiamy swobodę działania – stawiamy ambitne cele, dajemy samodzielność i wspieramy w kształtowaniu przedsiębiorczości.

Umowa o pracę - Młodszy Doradca 0,5 etatu
 • Pół etatu -praca dla Ciebie! Praca w określonych godzinach.

 

 • Jeśli masz min. wykształcenie średnie i szukasz pracy w dobrej atmosferze wyślij cv i dołącz do Nas! Praca w godzinach 8-12 lub 16-20 od poniedziałku do piątku. Poszukujemy do naszego zespołu osób, które przede wszystkim lubią rozmawiać i chętnie pomagają innym. Jeśli:
 • lubisz pracować z ludźmi,
 • chcesz na co dzień pomagać innymi,
 • potrafisz być przekonujący
 • chętnie uczysz się nowych rzeczy,
 • masz wykształcenie min. średnie. chętnie Cię poznamy! Twój plan dnia będzie obejmował:
 • pomoc Klientom w obsłudze produktów
 • realizacja zleceń przekazywanych przez Klientów
 • doradztwo i udzielanie informacji na temat naszej oferty,
 • dbanie o pozytywne relacje z Klientami. Kto będzie z Tobą współpracować?
 • koledzy z Zespołu, którzy razem z Tobą realizują wyznaczone cele,
 • kierownik Zespołu czuwający nad dobrą organizacją pracy,
 • inne jednostki w organizacji, które będą wspierać Ciebie i Twój Zespół w realizacji celów.

Wymagania

 • Wykształcenie minimum średnie
 • Chęć do pracy z ludźmi i pomocy innym
 • Dyspozycyjności do pracy zmianowej
 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze Klientów

Oferujemy

 •  umowę o pracę,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie i premię,
 • wygodę i oszczędność, dzięki ofercie pracowniczej obejmującej prywatną opiekę medyczną i kartę na zajęcia rekreacyjne,
 • skuteczne szkolenie wdrażające
 • miłą atmosferę

  CV wraz z poniższą klauzulą prosimy o przesłanie na alias praca@getinbank.pl w tytule zamieszczając numer referencyjny ogłoszenia:

SGGW/DSZ 0,5/06/WARSZAWA

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kontakt: • Telefon: 197 97 lub 326 – pokaż numer telefonu – (z zagranicy) • Formularz kontaktowy: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy (dalej „Bank”). Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są – w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); – w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: 1) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane: 1) do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 3 lat), w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji; 2) do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Informujemy, że: 1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji; 4) Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: • E-mail: iod(at)gnb.pl • Formularz kontaktowy na stronie: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.

   


Wymagane dokumenty

cv