Umowa zlecenie - Młodsza księgowa / Młodszy księgowy
Fidelis Accounting Sp. z o.o. Spółka komandytowa Okopowa 56, Warszawa, Polska 30 stycznia 2018

Fidelis Accounting jest niezależną firmą świadczącą usługi w zakresie audytu i rachunkowości, obejmujące w szczególności:

 prowadzenie ksiąg rachunkowych
przegląd i badanie sprawozdań finansowych
inne usługi poświadczające (atestacyjne)
usługi doradcze

Specjalizujemy się w obsłudze klientów z sektora finansowego tj. towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, banków, domów maklerskich oraz firm leasingowych.

Więcej informacji: www.fidelisaccounting.pl

Umowa zlecenie - Młodsza księgowa / Młodszy księgowy

Osoba zatrudniona na stanowisku Młodszej księgowej / Młodszego księgowego odpowiedzialna będzie za:

 •  wsparcie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych klientów
 •  wsparcie przy sporządzaniu deklaracji podatkowych oraz deklaracji i sprawozdań ZUS, PFRON, GUS
 •  weryfikacja poprawności księgowań, analiza oraz uzgadnianie danych finansowo-księgowych
 •  wsparcie w prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 •  sporządzanie raportów zarządczych oraz rocznych sprawozdań finansowych
 •  współpraca z audytorami przeprowadzającymi badanie sprawozdań finansowych
 •  wsparcie innych członków zespołu w realizacji zdań

Wymagania

 •  umiejętność analitycznego myślenia
 •  samodzielność i zaangażowanie w pracę
 •  umiejętność komunikacji z klientem oraz współpracy w grupie
 •  znajomość podstawowych zasad rachunkowości (preferowani będą studenci/absolwenci kierunków: Finanse i Rachunkowości, Metody Ilościowe w Ekonomii)


Oferujemy

 • ciekawą i wymagającą zaangażowania pracę w młodym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz uczenia się od najlepszych
 • możliwość dalszego kształcenia się
 • możliwość świadczenia usług na rzecz klientów – leaderów swoich branż
 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę


Wymagane dokumenty

CV