Staż/praktyki - Manager ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Fundacja Medicalguidelines Polnej Róży, Warszawa, Polska 11 marca 2019

Celem fundacji jest działanie na rzecz pełnego dostępu o świadczeń medycznych, promowanie technologii medycznych, promowanie działań profilaktycznych i aktywnego, zdrowego starzenia się.

Staż/praktyki - Manager ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

  • monitoring możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na projekty miękkie oraz/lub inwestycyjne;
  • samodzielne przygotowywanie wniosków o dofinansowanie oraz ofert wraz z budżetem i wymaganymi załącznikami, do konkursów/naborów ogłaszanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020 (EFRR,EFS), Inicjatyw Wspólnotowych, Programu Erasmus Plus, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG i innych programów europejskich, środków rządowych, samorządowych i innych dostępnych źródeł finansowania;
  • przygotowywanie analiz, diagnoz społeczno-ekonomicznych, wyszukiwanie danych na potrzeby wniosków o dofinansowanie oraz ofert;
  • bieżący kontakt z instytucjami finansującymi oraz organizującymi konkursy i nabory.

Wymagania

  • doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych
  • dobra znajomość MS Office
  • znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
  •  umiejętność pracy w zespole
  •   dobra organizacja pracy

Oferujemy

  • staż z możliwością zatrudnienia

Wymagane dokumenty

CV