Umowa o dzieło - Magistrant/Magistrantka w Laboratorium Neurodegeneracji MIBMiK
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Księcia Trojdena 4, Warszawa, Polska 14 marca 2017

Pracownia Neurodegeneracji w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie poszukuje studentki/studenta do wykonania pracy magisterskiej w ramach programu SONATA „Udział białek STIM oraz rola pojemnościowego napływu wapnia (SOCE) w homeostazie wapniowej neuronów” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Umowa o dzieło - Magistrant/Magistrantka w Laboratorium Neurodegeneracji MIBMiK

Magistrant/ka pozna metody biologii komórkowej (zakładanie pierwotnych hodowli neuronalnych i oznaczanie poziomu wapnia w komórkach), biologii molekularnej (wprowadzanie do komórek materiału genetycznego DNA lub shRNA, lentiwirusy, transormacja bakterii plazmidowym DNA oraz oczyszczanie DNA), biochemiczne (badanie interakcji białek metodą ko-immunoprecypitacji, SDS Page, Western blot, immunofluorescencja), techniki mikroskopowe oraz rozwinie umiejętności analizy i prezentacji danych.

Wymagania

Kandydat musi być uczestnikiem studiów magisterskich (student studiów II stopnia lub czwartego roku studiów jednolitych magisterskich) w Warszawie w okresie trwania stypendium;

Podstawowa wiedza z zakresu biologii komórki i biologii molekularnej;

Zainteresowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dyspozycyjność, wytrwałość i dokładność w pracy manualnej, samodzielność, dobra organizacja pracy. Mile widziana praktyka w pracy laboratoryjnej.

Profil studiów: biologia, biotechnologia, biochemia, biologia molekularna lub pokrewne


Oferujemy

Pracę w międzynarodowym zespole w jednej z wiodących placówek naukowych w kraju, poszerzenie wiedzy w zakresie biologii/neurobiologii, miłą i przyjazną atmosferę pracy. http://www.iimcb.gov.pl/Kuznicki-Laboratory-research-focus.html

Czas trwania pracy: ok. 1 rok

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji do dr Joanny Gruszczyńskiej-Biegały na adres: joannag@iimcb.gov.pl Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną. Przewidziane wynagrodzenie.

Lista wymaganych dokumentów:

1. CV (obejmujące dotychczasowe doświadczenie naukowe, nagrody, konferencje, szkolenia, ew. publikacje)

2. List motywacyjny

3. Średnia studiów

4. W miarę możliwości, opinia o kandydacie lub kontakt do osoby, która może wystawić referencje

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883”.


Wymagane dokumenty

CV (obejmujące dotychczasowe doświadczenie naukowe, nagrody, konferencje, szkolenia, ew. publikacje); List motywacyjny; Średnia studiów; W miarę możliwości, opinia o kandydacie lub kontakt do osoby, która może wystawić referencje