Umowa o pracę - leśniczy (konserwator obowdu ochronnego
Słowiński Park Narodowy Rowy, Polska 1 sierpnia 2016

Słowiński Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce i jednym z 2 parków nadmorskich. Został on utworzony dla zachowania w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów, i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi. O randze i wartości przyrodniczej SPN świadczy fakt umieszczenia go w międzynarodowej sieci obszarów chronionych takich jak:
HELCOMBSPA, Światowy Rezerwat Przyrody czy obszar wodno-błotny Ramsar.

Umowa o pracę - leśniczy (konserwator obowdu ochronnego

Prowadzenie działań z zakresu ochrony przyrody, edukacji i udostępniania obszaru Słowińskiego Parku Narodowego, a w szczególności:

  • uczestniczenie w działaniach ochronnych w przypadkach zagrożeń i klęsk,
  • prowadzenie kancelarii obwodu ochronnego

Wymagania

  • wykształcenie wyższe o kierunku: biologia, geografia, geologia, geomorfologia, leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo oraz 2 lata pracy na stanowiskach o specjalności zgodnej z określonym wyżej zakresem działania
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  • wiedza z zakresu prawa ochrony przyrody
  • umiejętność rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt występujących w Parku przy użyciu kluczy do oznaczania
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w systemie MS Office, obsługa poczty elektronicznej i Internetu,
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami technicznymi

Oferujemy

Pierwsza umowa o pracę na 3 miesięczny okres próbny z wynagrodzeniem zasadniczym  2.560 zł +5% premii+ dodatek za staż pracy

 

Druga umowa na czas określony 26 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony z wynagrodzeniem zasadniczym: 2.795 zł +5% premii+ dodatek za staż pracy

 

Miejsce wykonywania pracy: Obwód Ochronny Rowy, obowiązek zamieszkania w miejscowości Rowy lub miejscowości wskazanej przez Dyrektora Parku

 

Data zatrudnienia: 01.09.2016 r.


Wymagane dokumenty

• list motywacyjny i życiorys (CV) i opatrzone podpisaną klauzulą ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji”, • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, • zaświadczenia lub kserokopie dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy na stanowiskach o specjalności zgodnej z określonym wyżej zakresem działania • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.