Umowa o pracę - Lekarz weterynarii – umowa o praćę
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” Warszawa, Polska 8 stycznia 2018

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie jest jednostką budżetową m.st. Warszawy.

Nasza misja: Chronimy bezdomne zwierzęta, Stwarzamy im druga szansę. Wiemy że czują.

Przedmiot działalności:

– Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia opieki bezdomnym psom i kotom z terenu m.st. Warszawy; – Prowadzenie działań zmierzających do odszukania właścicieli oraz pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;- Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt adoptowanych ze Schroniska

– Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska w celu ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych;

– Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, głównie wścieklizny wśród zwierząt przebywających w Schronisku;

 

Umowa o pracę - Lekarz weterynarii – umowa o praćę
 • leczenie zwierząt przebywających w Schronisku
 • wykonywanie badań, szczepień, zabiegów chirurgicznych,
 • współpraca z sekcją bytową, biurem przyjęć i adopcji zwierząt oraz wolontariuszami w zakresie zdrowia zwierząt,

Wymagania

 • prawo wykonywania zawodu,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z małymi zwierzętami, mile widziane specjalista chorób psów i kotów lub specjalista chorób małych zwierząt,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista,
 • dobra organizacja pracy,
 • zdyscyplinowanie,
 • wrażliwość na los zwierząt,
 • dyspozycyjność
 • odporność na stres.

Oferujemy

 • umowę o pracę na pełen etat
 • możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty

cv,