Umowa o pracę - Laboratorium Badań Żywności – Specjalista
Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnosciowej Marsa 112, Warszawa, Polska 13 czerwca 2019

Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej zajmuje się projektowaniem, badaniem i certyfikacją środków zaopatrzenia żywnościowego, w tym sprzętu technicznego służby żywnościowej.

Umowa o pracę - Laboratorium Badań Żywności – Specjalista

 • wykonywanie badań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych żywności (metody klasyczne) zgodnie z ustalonymi normami i procedurami badawczymi
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem jakości
 • współpraca w procesie opracowania i aktualizacji dokumentacji laboratoryjnej
 • sprawdzanie wyposażenia pomiarowo-badawczego zgodnie z instrukcjami
 • udział we wdrażaniu nowych metod badawczych i ich walidacji
 • udział w prowadzeniu nadzoru służbowego nad pracą laboratoriów żywnościowych
 • prowadzenie szkoleń dla personelu laboratoriów żywnościowych

Wymagania

 • wykształcenie wyższe z zakresu technologii żywności, chemii, biologii lub kierunków pokrewnych związanych z obszarem żywności
 • dobra znajomość wymagań akredytacyjnych dla laboratoriów badawczych zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów technicznych /aparaturowych
 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie średnio zaawansowanym
 • znajomość pakietu Microsoft Office
 • rzetelność, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kategorii B

Oferujemy

 • umowa o pracę
 • możliwość rozwoju naukowego
 • szkolenia

Informacje szczegółowe dotyczące stanowiska Kierownik Laboratorium – mgr.inż. Zofia SZYMAŃSKA tel: 261-815-202


Wymagane dokumenty

CV, inne dokumenty potwierdzające kompetencje i szkolenia