Umowa o pracę - Laborant
VITAGENUM Lublin, Polska 2 lipca 2019

Podstawą naszej działalności jest odczytywanie i interpretacja informacji zawartych w ludzkim genomie oraz popularyzacja wiedzy i danych naukowych dotyczących predyspozycji zapisanych w genach. Pragniemy, aby wiedza na temat własnego organizmu pozwalała każdemu człowiekowi żyć dłużej, zdrowiej i lepiej. Uważamy, że jedynie kompleksowe spojrzenie na człowieka, łącznie z uwzględnieniem informacji zapisanych w DNA, pozwala na świadome kształtowanie swojego zdrowia. Chcemy osobom aktywnym, świadomym, ciekawym świata udostępnić narzędzie, które pozwoli im dowiedzieć się dużo więcej o sobie, niż było to dotychczas możliwe.

Umowa o pracę - Laborant

 • Przygotowanie stanowisk badawczych oraz materiałów i próbek do badań
 • Prowadzenie pomiarów
 • Analiza wyników
 • Prace laboratoryjne związane z projektem
 • Uczestnictwo w walidacji oraz wdrożeniu technologii łączenia amplikonów
 • Uczestnictwo w projektowaniu metod molekularnych oraz programu bioinformatycznego

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe – biotechnologia, biologia molekularna, analityka medyczna, farmacja
 • Doświadczenie w technikach pracy laboratoryjnej w laboratorium biologii molekularnej
 • Znajomość technik biologii molekularnej, inżynierii genetycznej (umiejętność obróbki i pracy z DNA: izolacja DNA, pomiar stężenia kwasów nukleinowych, rozcieńczanie próbek DNA, przeprowadzanie reakcji PCR, elektroforeza uzyskanych produktów reakcji PCR, interpretacja wyników)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację, korzystanie z literatury specjalistycznej oraz tworzenie dokumentacji,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

Oferujemy

 • Umowę o pracę
 • Ciekawe wyzwania, możliwości wszechstronnego rozwoju zawodowego
 • Pracę w interdyscyplinarnym zespole badawczo-rozwojowym odpowiedzialnym za tworzenie nowych technologii
 • Zdobycie cennego doświadczenia

Wymagane dokumenty

CV oraz list motywacyjny