Umowa o pracę - laborant
Doehler Sp.z o.o. Kozietuły Nowe, Polska 16 sierpnia 2018

Grupa Döhler jest międzynarodowym producentem koncentratów soków owocowych/warzywnych, soków NFC, zapraw, emulsji, barwników, suszy z owoców/warzyw oraz aromatów naturalnych, a także zintegrowanych rozwiązań systemowych dla przemysłu spożywczego (www.doehler.com)

Umowa o pracę - laborant
  • Przeprowadzanie kontroli jakości surowca oraz wyrobów gotowych i podejmowanie decyzji dot. przyjęcia surowca do produkcji.

 

 • Pobieranie prób do analiz oraz nadzór nad pobieraniem prób przez operatorów z działu produkcji.

 

 • Bieżąca analiza uzyskanych wyników badań i konsultacja z kierownikiem laboratorium.

 

 • Potwierdzanie zgodności parametrów deklarowanych z wysyłkami do klientów.

 

 • Wystawianie certyfikatów jakościowych i ich sprawdzanie przed wydaniem.

 

 • Okresowa kontrola przechowywanych wyrobów.

 

 • Badanie jakości wody stosowanej w procesach produkcyjnych.

 

 • Przygotowywanie odczynników.

 

 • Przygotowywanie prób ofertowych dla klientów.

 

 • Przygotowanie kontrprób oraz zapewnienie ich właściwego przechowywania.

 

 • Wysyłanie próbek do laboratoriów zewnętrznych i do klientów.

 

 • Wprowadzanie wyników analiz do systemu i archiwizacja zapisów z badań.

 

 • Utrzymanie czystości na stanowisku pracy oraz mycie szkła laboratoryjnego, a także stosowanie się do ustaleń wynikających z zasad 5S.

 

 • Kalibrowanie i nadzorowanie sprzętów kontrolno-pomiarowych, a także zgłaszanie kierownikowi laboratorium zaistniałych nieprawidłowości z tym związanych.

 

 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, higieny osobistej, przepisów przeciwpożarowych oraz stosowanie się do procedur systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu.

 

 

Wymagania

  • wykształcenie wyższe (technologia żywności, mikrobiologia lub pokrewne)

 

 • umiejętności pobierania prób do badań i wykonywania analiz fizyko-chemicznych i/lub mikrobiologicznych i/lub sensorycznych – mile widziana

 

 • znajomość zasad funkcjonowania laboratorium (obsługa sprzętu, metodyka badań, interpretacja wyników)

 

 • znajomość procesów technologicznych

 

 • znajomość zagadnień z zakresu GHP,GMP i GLP oraz HACCP/ISO

 

 • obsługa komputera (MS Outlook, SAP)

 

 • gotowość do pracy zmianowej (laboratorium pracuje 24 h / 7 dni tyg.)

 

 • aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna

 

 • prawo jazdy kat. B (z uwagi na lokalizację)

 

 

Pożądane cechy osobowości:

 

 • dokładność

 

 • dobra organizacja pracy

 

 • komunikatywność

 

 • odpowiedzialność

 

 • umiejętność pracy w zespole

 

 


Oferujemy

  • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju kompetencji w prężnie rozwijającej się międzynarodowej firmie
  • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz pakiet motywacyjny i świadczenia socjalne
  • Przyjazną atmosferę pracy oraz energiczny zespół współpracowników


Wymagane dokumenty

CV i list motywacyjny