Umowa o pracę - laborant (fizyko-chemia)
Doehler Sp.z o.o. Kozietuły Nowe, Polska 16 stycznia 2019

Grupa Döhler jest międzynarodowym producentem koncentratów soków owocowych/warzywnych, soków NFC, zapraw, emulsji, barwników, suszy z owoców/warzyw oraz aromatów naturalnych, a także zintegrowanych rozwiązań systemowych dla przemysłu spożywczego (www.doehler.com)

Miejsce pracy:  Zakład w Kozietułach Nowych k/Mogielnicy (powiat grójecki)

Umowa o pracę - laborant (fizyko-chemia)
 • Przeprowadzanie kontroli jakości surowca oraz wyrobów gotowych i podejmowanie decyzji dot. przyjęcia surowca do produkcji.
 • Pobieranie prób do analiz oraz nadzór nad pobieraniem prób przez operatorów z działu produkcji.
 • Bieżąca analiza uzyskanych wyników badań i konsultacja z kierownikiem laboratorium.
 • Potwierdzanie zgodności parametrów deklarowanych z wysyłkami do klientów.
 • Wystawianie certyfikatów jakościowych i ich sprawdzanie przed wydaniem.
 • Okresowa kontrola przechowywanych wyrobów.
 • Badanie jakości wody stosowanej w procesach produkcyjnych.
 • Przygotowywanie odczynników.
 • Przygotowanie kontrprób oraz zapewnienie ich właściwego przechowywania.
 • Przygotowywanie prób ofertowych dla klientów.
 • Wysyłanie próbek do laboratoriów zewnętrznych i do klientów.
 •  Wprowadzanie wyników analiz do systemu i archiwizacja zapisów z badań.
 • Utrzymanie czystości na stanowisku pracy oraz mycie szkła laboratoryjnego, a także stosowanie się do ustaleń wynikających z zasad 5S.
 • Kalibrowanie i nadzorowanie sprzętów kontrolno-pomiarowych, a także zgłaszanie kierownikowi laboratorium zaistniałych nieprawidłowości z tym związanych.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, higieny osobistej, przepisów przeciwpożarowych oraz stosowanie się do procedur systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe (technologia żywności, mikrobiologia lub pokrewne)
 • umiejętności pobierania prób do badań i wykonywania analiz fizyko-chemicznych i/lub sensorycznych – mile widziana
 • znajomość zasad funkcjonowania laboratorium (obsługa sprzętu, metodyka badań, interpretacja wyników)
 •  znajomość procesów technologicznych – mile widziane doświadczenie (także praktyki) w zakładzie produkcji spożywczej
 • znajomość zagadnień z zakresu GHP,GMP i GLP oraz HACCP/ISO
 • obsługa komputera (MS Outlook, SAP)
 • gotowość do pracy zmianowej (laboratorium pracuje 24 h / 7 dni tyg. / zmiany 8 godzinne tygodniami także z wybranymi weekendami)
 • aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna
 • prawo jazdy kat. B (z uwagi na lokalizację)

Pożądane cechy osobowości:

 • dokładność,   dobra organizacja pracy, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole


Oferujemy

 • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju kompetencji w prężnie rozwijającej się międzynarodowej firmie
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz pakiet motywacyjny i świadczenia socjalne
 • Przyjazną atmosferę pracy oraz energiczny zespół współpracowników

 


Wymagane dokumenty

CV