Umowa o pracę - mikrobiolog
Doehler Sp.z o.o. Kozietuły Nowe, Polska 14 stycznia 2019

Grupa Döhler jest międzynarodowym producentem koncentratów soków owocowych/warzywnych, soków NFC, zapraw, emulsji, barwników, suszy z owoców/warzyw oraz aromatów naturalnych, a także zintegrowanych rozwiązań systemowych dla przemysłu spożywczego (www.doehler.com)

miejsce pracy: Zakład Kozietuły Nowe k/Mogielnicy (powiat grójecki)

Umowa o pracę - mikrobiolog

Badanie parametrów jakościowych pod kątem mikrobiologicznym na poszczególnych etapach procesu produkcji  półproduktów i wyrobów gotowych oraz analizowanie wyników.

Podejmowanie działań zgodnie z obowiązującymi procedurami laboratoryjnymi w ramach istniejących systemów jakości i zarządzania bezpieczeństwem żywności, a w szczególności:

 • Pobieranie prób do analiz mikrobiologicznych, przygotowywanie urządzeń, pożywek i drobnych sprzętów laboratoryjnych do pracy mikrobiologicznej.
 • Potwierdzanie zgodności parametrów mikrobiologicznych wysyłanych towarów z wymaganiami klientów.
 • Wystawianie certyfikatów jakościowych i ich sprawdzanie przed ich wydaniem.
 • Badanie jakości wody stosowanej w procesach produkcyjnych.
 • Przygotowanie kontrprób oraz zapewnienie ich właściwego przechowywania.
 • Zbieranie danych do analiz statystycznych oraz archiwizacja zapisów z wykonywanych badań.
 • Utrzymanie czystości na stanowisku pracy zgodnie z zaleceniami zasad 5S.
 • Kalibrowanie i nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz sygnalizowanie jakichkolwiek nieprawidłowości z tym związanych.
 • Podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych w wyniku przeprowadzonych auditów.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, higieny osobistej, przepisów przeciwpożarowych oraz stosowanie się do procedur systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe (technologia żywności, mikrobiologia lub pokrewne)
 • umiejętności pobierania prób do badań i wykonywania analiz fizyko-chemicznych i/lub mikrobiologicznych i/lub sensorycznych – mile widziana
 • znajomość zasad funkcjonowania laboratorium (obsługa sprzętu, metodyka badań, interpretacja wyników)
 • znajomość procesów technologicznych – mile widziane doświadczenie (lub praktyka) w zakładzie spożywczym
 • znajomość zagadnień z zakresu GHP,GMP i GLP oraz HACCP/ISO
 • obsługa komputera (MS Outlook, SAP mile widziany)
 • gotowość do pracy zmianowej (laboratorium pracuje 24 h / 7 dni tyg. / system pracy: 8 godzinne zmiany / tygodniami albo 6-14; 14-22; 22-6)
 • aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna
 • prawo jazdy kat. B (z uwagi na lokalizację)

Pożądane cechy osobowości:

 • dokładność
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy

 • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju kompetencji w prężnie rozwijającej się międzynarodowej firmie
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz pakiet motywacyjny i świadczenia socjalne
 • Przyjazną atmosferę pracy oraz energiczny zespół współpracowników


Wymagane dokumenty

CV