Staż/praktyki - Księgowy praktyki
Accounting & Advisory Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe Warszawa, Polska 24 lutego 2021

Firma Accounting & Advisory Sp. z o.o. świadczy usługi księgowe dla małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych bez względu na profil działalności. Właściciele firmy posiadają ponad 10 letnie doświadczenie w działalności księgowej. Swoje doświadczenie zdobyli pracując w biurach rachunkowych obsługując duże polskie jak i zagraniczne spółki kapitałowe (w tym giełdowe sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe). Posiadamy Licencję Ministra Finansów na prowadzenie ksiąg rachunkowych i zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem ubezpieczenie OC.

Staż/praktyki - Księgowy praktyki

Praktyki będą obejmowały następujące zagadnienia:

 • księgowanie dokumentów,
 • uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej,
 • sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań,
 • przygotowywanie przelewów bankowych,
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji kasowej oraz obliczanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa,  ustalanie wyniku finansowego

Wymagania

 • zdolność analitycznego myślenia
 • znajomość podstawowych zagadnień szeroko rozumianej  rachunkowości
 • zainteresowanie tematyką księgowości
 • planowanie swojej przyszłości w tym zawodzie
 • wysoka kultura osobista
 • poszukiwani studenci od 2 semestru studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Oferujemy

 • zdobywanie cennego doświadczenia
 • niezbędne narzędzia do pracy
 • możliwość ewentualnego zatrudnienia po odbyciu praktyk
 • elastyczne godziny praktyk

Wymagane dokumenty

CV