Umowa o pracę - Koordynator/ka Programu (nr ref.: 02/06/2018/DP)
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Warszawa, Polska 11 czerwca 2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, pozarządową instytucją typu non-profit, powołaną dla wspierania nauki. Działa nieprzerwanie od 1991 roku i niezmiennie realizuje swoją misję: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”.

Umowa o pracę - Koordynator/ka Programu (nr ref.: 02/06/2018/DP)

Główne zadania:

 • identyfikacja, nabór i współpraca z ekspertami,
 • organizowanie procesu oceny postępu projektów,
 • zarządzanie wnioskami o wprowadzanie zmian w projektach,
 • kontakt z beneficjentami projektów i wspieranie ich w prawidłowej realizacji projektów,
 • współpraca z instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą,
 • udział w promowaniu projektów finansowanych przez FNP.

Wymagania

Wymagania:

 • stopień naukowy lub ukończone studia doktoranckie,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu lub realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • doskonała organizacja pracy i zdolności analityczne,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności komunikacyjne i wysoka kultura osobista.

 

Mile widziane:

 • znajomość drugiego języka obcego,
 • preferowane dziedziny nauki: nauki techniczne, biotechnologia, nauki ścisłe.

Oferujemy

 • Umowę o pracę na zastępstwo, przewidywany okres zatrudnienia – 12 miesięcy,
 • pakiet benefitów pozapłacowych,
 • szkolenia oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego ( z zaznaczonym nr ref.: 02/06/2018/DP) na adres: rekrutacja@fnp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 24 czerwca 2018 roku.

 

Uprzejmie informujemy, że nie zwracamy nadesłanych ofert. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przeprowadzanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej zgodnie ztreścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parl­­­­­amentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Jednocześnie, oświadczam, że poinformowano mnie, iż Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w  Warszawie (02-611) przy ul. I. Krasickiego 20/22; przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres od momentu ich pozyskania do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@fnp.org.pl. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane udostępnione w procesie rekrutacji nie będą przykazywane do podmiotów zewnętrznych.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny