Umowa o pracę - Koordynator/ka Programu
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Warszawa, Polska 9 marca 2021

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, pozarządową instytucją typu non-profit, powołaną dla wspierania nauki. Działa nieprzerwanie od 1991 roku i niezmiennie realizuje swoją misję: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”.

Umowa o pracę - Koordynator/ka Programu
 • organizacja procesu oceny i selekcji projektów,
 • identyfikacja ekspertów, nabór i współpraca z nimi,
 • organizacja oceny postępu projektów,
 • zarządzanie wnioskami o wprowadzanie zmian w projektach,
 • bieżąca współpraca z zespołami badawczymi i spinout-ami; wspieranie ich w prawidłowej realizacji projektów oraz w komercjalizacji wyników,
 • współpraca z instytucjami otoczenia biznesu (parki technologiczne, akceleratory, programy inkubacyjne, centra transferu technologii, itp.),
 • współpraca z instytucjami wspierającymi naukę i procesy transferu technologii w Polsce i za granicą,
 • promocja oferty Fundacji dla projektów naukowych o potencjale komercyjnym.

Wymagania

 • wykształcenie co najmniej wyższe, magisterskie,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • samodzielność i doskonała organizacja pracy,
 • zdolności analityczne,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne i wysoka kultura osobista,
 • znajomość zagadnień transferu technologii,
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym, preferowany zagraniczny staż naukowy.

Mile widziane:

 • Stopień naukowy lub ukończone studia doktoranckie (preferowane kierunki techniczne, biologiczne lub ścisłe),
 • doświadczenie w prowadzeniu prac B+R zakończonych wdrożeniami,
 • doświadczenie w pracy w firmie wysokich technologii, startup-ach lub funduszach VC,
 • ukończone dodatkowe studia lub kursy z zakresu ekonomii, finansów lub zarządzania,
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • znajomość drugiego języka obcego.

Oferujemy

 • bogaty pakiet benefitów pozapłacowych m.in.: Pracowniczy Program Emerytalny, opieka medyczna, możliwość grupowego ubezpieczenia na życie, dofinansowanie do wypoczynku, stacjonarny i e-learningowy kurs j. angielskiego, zajęcia Zdrowy kręgosłup w pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • dobrą atmosferę i przyjazne środowisko pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
(z zaznaczonym nr ref.: 4/03/2021/DP) na adres: rekrutacja@fnp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 7 kwietnia 2021 roku.

Uprzejmie informujemy, że nie zwracamy nadesłanych ofert. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przeprowadzanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Jednocześnie, oświadczam, że poinformowano mnie, iż Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w  Warszawie (02-611) przy ul. I. Krasickiego 20/22; przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych od momentu ich pozyskania przez okres 6  m-cy od czasu zakończenia procesu rekrutacji. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail iodo@fnp.org.pl. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane udostępnione w procesie rekrutacji nie będą przykazywane do podmiotów zewnętrznych.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny