Umowa o pracę - Kontroler jakości
GOBARTO S.A. Warszawa, Polska 31 października 2017

GOBARTO S.A. to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego.

Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Kontroler jakości

Nr referencyjny: 2017/05/DJ

Miejsce pracy: Warszawa, cała Polska

Umowa o pracę - Kontroler jakości

Zadania:

• realizacja zadań i obowiązków wynikających z obowiązujących procedur systemu zarządzania jakością funkcjonującego w Spółce, w tym w szczególności:
o prowadzenie audytów i sprawdzeń SZJ w podległych CD (Centrach Dystrybucji)
o szkolenie pracowników z zakresu SZJ
o opracowywanie, weryfikowanie, dostosowanie i walidowanie dokumentacji SZJ w podległych CD
o wspieranie polityki jakościowej w poszczególnych CD
• koordynacja zadań z zakresu ochrony środowiska
• realizacja zleconych audytów w innych lokalizacjach i u dostawców
• nadzór nad prowadzeniem badań w podległych CD, opracowywanie harmonogramów – np. badanie wody
• kontrolowanie produktów oferowanych w CD pod względem poprawności znakowania, bezpieczeństwa, zgodności ze specyfikacją, ocena organoleptyczna produktów
• kontakt z Urzędową Kontrolą Żywności, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz organami administracji samorządowej
• współpraca z kierownictwem CD w zakresie powierzonych zadań
• nadzór nad pracą Koordynatora CD
• opieka nad dokumentacją w CD, gromadzenie dokumentacji w Archiwum Działu i przekazywanie dokumentów do Archiwum Spółki

Wymagania

• wykształcenie wyższe kierunkowe (technologia żywności, ochrona środowiska, zarządzanie jakością, organizacja produkcji żywności)
• znajomość programów MS Office
• znajomość systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
• książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
• bardzo dobra znajomość prawodawstwa żywnościowego
• dobra znajomość narzędzi jakości
• empatia, otwartość, zorientowanie na cele
• zdolności analityczne
• komunikatywność, łatwość nawiązania kontaktów, chęć podejmowania nowych wyzwań
• umiejętność pracy w zespole
• systematyczność, dobra organizacja pracy
• prawo jazdy kategorii B


Oferujemy

• pracę w zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie
• po miesięcznej umowie zlecenia umowę o pracę
• szkolenie przygotowujące do podjęcia pracy
• dofinansowanie pakietu sportowego
• możliwość ubezpieczenia grupowego


Wymagane dokumenty

CV