Umowa o dzieło - Konsultant Ryzyko Kredytowe
Polskie Technologie Sp. z o. o. Warszawa, Polska 8 stycznia 2018

Polskie Technologie jest firmą doradczą, świadczącą profesjonalne usługi z dziedziny Ryzyka, Data Science i rozwiązań Software.
Dostarczamy kompletne rozwiązania dla dużych firm z obszarów FinTech, Bankowości, Leasingu, Faktoringu, Telco. W obszarze Ryzyka specjalizujemy się w realizowaniu prac dotyczących modeli ryzyka kredytowego: konstrukcja kart scoringowych, konstrukcja modeli parametrycznych, kalibracje modeli, walidacje, monitoring, rezerwy (IFRS-9), analizy portfelowe ryzyka. W obszarze wspomagania działań wobec klientów (CRM) konstruujemy modele DataMining, które pozwalają na wsparcie działań Anty-Churn, Cross-sell, Up-sell. Dostarczamy także modele samouczące i modele Real-Time-Analytics.
Polskie Technologie jest dostawcą software dla instytucji finansowych. Konstruujemy oprogramowanie, które wspiera działy Ryzyka, Anty-Fraud/AML, CRM, Windykacji. Dostarczane oprogramowanie jest wyspecjalizowane i bezpośrednio związane z naszym głównym obszarem działalności – Data Science. Są to systemy real-time detekcji fraud, silniki scoringowe, systemy work-flow, reguły samouczące.

Umowa o dzieło - Konsultant Ryzyko Kredytowe

Aplikuj do nas, jeśli chcesz:
• pracować w obszarze finansów i mieć realny wpływ na efektywność działań dużych podmiotów
• tworzyć metodologię, modele i analizy w działach Ryzyka
• korzystać z najnowszych technologii i podnosić swoje kompetencje
• kształcić się, rozwijać i poznawać nowe techniki/metodyki w praktyce, bezpośrednio u klienta

 

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:
• co najmniej trzyletniego doświadczenia w instytucjach finansowych (Bank, Leasing)
• wiedzy dotyczącej modelowania ryzyka oraz doświadczenia w pracy przy modelach ryzyka (m.in. kapitał, rezerwy, proces scoringowy, walidacja, monitoring, modele scoringowe i ratingowe, analizy portfelowe)
• doświadczenia przy budowie / walidacji statystycznych modeli ryzyka kredytowego: karty scoringowe, modele ratingowe, modele parametrów PD, LGD i CCF lub innych powiązanych
• wykształcenia wyższego z kierunków powiązanych z naukami ścisłymi, m.in.: Ekonometria, Matematyka, Fizyka, Informatyka
• znajomości teorii i praktyki z obszaru konstrukcji modeli ekonometrycznych, Data Science, zagadnień Ryzyka
• znajomości specyfiki portfeli detalicznych i korporacyjnych banków uniwersalnych
• znajomości narzędzi przetwarzania danych (m.in.: SQL, Data-step)
• znajomości narzędzi statystycznych (m.in.: SAS, R, Statistica, SPSS, Matlab)
• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
• predyspozycji do bezpośredniej pracy z klientem
• dostępności w wymiarze co najmniej 4/5

 


Oferujemy

• bezpośredni udział w projektach dla wiodących firm z sektora finansowego i dołączenie do zespołu z doświadczonymi ekspertami ryzyka
• możliwość udziału w rozwoju autorskiego oprogramowania Polskich Technologii ze strony wymagań merytorycznych i Modeli DataScience (m.in. System Real-Time Anty-Fraud, ScoringEngine, Rating, Stress-Test Engine, Moduł Ryzyka dla Faktoringu)
• pracę w utalentowanym zespole
• realne możliwości znacznego podniesienia kompetencji
• elastyczny czas pracy
• zachowanie równowagi praca/życie pozazawodowe
• zarobki adekwatne do umiejętności i dostarczanej wartości

Pracujemy na technologiach:
• Big Data – Hadoop, Hive, Storm/Flink, Kafka/AzureEventHub, Spark, SparkML
• SAS (Base, Guide, Enterprise Miner)
• Ekosystem R (Shiny, RStudio, biblioteki machine learning i statystyka)
• Python (biblioteki DataScience, integracja i raportowanie)
• Platforma Azure: AML, ADF, ASA, USQL, HDINSIGHT

 


Wymagane dokumenty

CV po polsku