Inna forma zatrudnienia - Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Biochemii Nasion
Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Biochemii Nasion 15 lutego 2019

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Biochemii Nasion

Inna forma zatrudnienia - Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Biochemii Nasion
 1. możliwość współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą;
 2. możliwość samodzielnego realizowania własnych pomysłów i koncepcji badawczych.

Wymagania

 1. posiadanie stopnia doktora nauk biologicznych lub nauk pokrewnych;
 2. posiadanie wiedzy z zakresu fizjologii roślin, biochemii oraz biologii molekularnej;
 3. znaczne doświadczenie w zastosowaniu technik biologii molekularnej (pracy z RNA
  i DNA) oraz biochemii białek;
 4. posiadanie dorobku naukowego obejmującego publikacje w czasopismach indeksowanych przez Clarivate Analytics o sumarycznym IF przynajmniej 5;
 5. kierowanie przynajmniej jednym projektem naukowym i/lub badawczo-rozwojowym;
 6. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 7. dodatkowym atutem będzie posiadanie stażu zagranicznego lub stażu w jednostce naukowej w Polsce;
 8. gotowość do uczestnictwa w wyjazdach naukowych i szkoleniowych (krajowych
  i zagranicznych);
 9. posiadanie predyspozycji do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej na stanowisku adiunkta.

Oferujemy

Główna tematyka badawcza Pracowni Biochemii Nasion dotyczy problemu starzenia się nasion drzew, którego konsekwencją jest spadek żywotności nasion i utrata zdolności do kiełkowania. Celem naszych badań jest poznanie przyczyn procesu starzenia, jest to ważne zarówno ze względów naukowych jak i gospodarczych, ponieważ utrata żywotności nasion oznacza brak materiału siewnego i obniżoną wysokość plonów.

Szczegóły