Umowa zlecenie - Konkurs na odpłatny udział w zadaniu projektowym realizowanym w Ministerstwie Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia Warszawa, Polska 18 lipca 2017

Ministerstwo Zdrowia to urząd administracji rządowej obsługujący ministra zdrowia. W ramach tej obsługi wykonuje zadania m.in. w zakresie:

 • nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • nadzoru nad wykonywaniem zawodów medycznych;
 • opracowywania i koordynowania realizacji programów zdrowotnych;
 • organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 • realizacji zadań związanych z lecznictwem uzdrowiskowym.
Umowa zlecenie - Konkurs na odpłatny udział w zadaniu projektowym realizowanym w Ministerstwie Zdrowia

Zakres obowiązków:

 • Przeanalizowanie zachodzących i powtarzalnych czynności w wybranym procesie.
 • Przygotowanie / opisanie mapy- diagramu wybranego procesu.
 • Przygotowanie projektu (rozwiązań), który przyczyni się do poprawy, wzrostu efektywności wybranego procesu.
 • Wskazanie optymalizacji analizowanego procesu i ewentualne wdrożenie zaproponowanych usprawnień.

Wymagania

Studenci kierunków zarządzania w organizacjach lub pokrewnych, status studenta minimum IV roku studiów.


Oferujemy

Oferowane korzyści:

 • zdobycie ciekawego doświadczenia,
 • zrealizowanie i wdrożenie usprawnienia – optymalizacji wybranego procesu,
 • możliwość współpracy z ekspertami,
 • poznanie zakresu działań Ministerstwa Zdrowia,
 • odpłatna forma udziału w realizacji zadania projektowego.

  Aplikacje (1 stronicowego CV) należy składać elektronicznie na adres: m.pienkowski@mz.gov.pl w terminie do 25.07.2017r. CV powinno zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministerstwo Zdrowia moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku ze zgłoszeniem do udziału w konkursie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji i przebiegu praktyk, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

  Ministerstwo Zdrowia informuje, że:

 • administratorem danych osobowych jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie 00-952 , ul. Miodowa 15,
 • kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 • podanie danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty

Jednostronicowe CV