Umowa o pracę - KIEROWNIK ZESPOŁU SIECI I OBIEKTÓW SANITARNYCH, Nr Ref.: 23/21
P.P. „Porty Lotnicze” Warszawa, Polska 8 lutego 2021

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, biorącym aktywny udział w kształtowaniu i rozwoju tego strategicznego sektora gospodarki. Jest liderem rynku, do którego należą kluczowe elementy infrastruktury państwa, gwarantujące niezakłóconą zdolność funkcjonowania podmiotów działających w branży usług lotniczych.

W zasobach PPL znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA) – największy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo–Wschodniej. Lotnisko Chopina posiada status międzynarodowego centrum przesiadkowego, zapewniającego państwu dostępność do międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Stale utrzymuje i rozwija zdolność operacyjną na rzecz przewoźników oferujących m.in. połączenia długodystansowe.

Umowa o pracę - KIEROWNIK ZESPOŁU SIECI I OBIEKTÓW SANITARNYCH, Nr Ref.: 23/21

Nadzór nad obsługą techniczną obiektów, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz technologicznych;

  • Nadzór nad wykonywaniem prewencyjnych przeglądów okresowych oraz napraw sieci, obiektów i urządzeń oraz usuwaniem awarii/usterek w podległej infrastrukturze;
  • Zarządzanie podległym zespołem, planowanie rozwoju, wyznaczanie oraz weryfikacja realizacji powierzonych zadań.

Wymagania

  • Świadectwo kwalifikacyjne grupy II Dozór lub uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • Umiejętność koordynacji i organizacji pracy innych, nastawienie na wyniki i efektywność.

Oferujemy

  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych;
  • Zniżki w wybranych sklepach strefy handlowej Lotniska Chopina;
  • Parking dostępny w ramach atrakcyjnego abonamentu

Wymagane dokumenty

CV