Umowa o pracę - Kierownik budowy
ALFA-BET POLSKA SP. Z O.O. SP.K. Janusza Meissnera, Poznań, Polska 20 czerwca 2017

„ALFA-BET POLSKA” dzięki wysokim kompetencjom i wieloletniemu doświadczeniu, posiada bardzo szeroki zakres działalności, w zakresie kompleksowego przygotowania i realizacji obiektów budownictwa kubaturowego:

 • użyteczności publicznej;
 • handlowych, mieszkaniowych, hotelowych, przemysłowych;
 • modernizacji i kompleksowych remontów istniejących obiektów budowlanych.
Umowa o pracę - Kierownik budowy

Zarządzanie procesami budowy oraz realizacja wszystkich faz w prowadzanych projektach aż do przekazania całej budowy inwestorowi i do działu serwisowego

 • Planowanie i zamawianie środków produkcji i nadzór terminowości ich dostaw,
 • Planowanie i koordynację robót realizowanych przez podwykonawców,
 • Bezpośredni nadzór realizacji robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy oraz zapewnienie uzyskania odpowiedniej jakości prac,
 • Analiza dokumentacji technicznej oraz sprawne rozwiązywanie problemów technicznych pojawiających się w trakcie realizacji budowy,
 • Organizacja zaplecza budowy,
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych i realizacyjnych budowy,
 • Zapewnienie przestrzegania na budowie przepisów bhp oraz przepisów ochrony środowiska,
 • Prowadzenie dziennika budowy,
 • Współpracę z inwestorem i zespołem projektowym, oraz uczestnikami procesu inwestycyjnego
 • Reprezentowanie firmy na zewnątrz i dbanie o jej dobry wizerunek.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe inżynierskie (budownictwo),
 • minimalnie 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych i 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy.
 • uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń
 • doświadczenie w pracy z dokumentacją budowlaną oraz w zarządzaniu zespołem pracowników,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • wszystkie narzędzia konieczne do wykonywania pracy

Wymagane dokumenty

CV, LIST MOTYWACYJNY