Umowa o pracę - Junior Data Analyst
Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii Warszawa, Polska 5 kwietnia 2019

Departament Analiz i Strategii analizuje działania strategiczne w zakresie kompetencji ministra zdrowia, w szczególności dotyczące optymalizacji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Bierze aktywny udział w rozwijaniu działalności informacyjnej niezbędnej do bieżących działań zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z ochroną zdrowia. Tworzy i obsługuje narzędzia analityczne umożliwiające ocenę kluczowych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych. Przygotowuje istotne z punktu widzenia strategicznego oraz zgodności z działalnością Unii Europejskiej mapy potrzeb zdrowotnych, które są istotnym narzędziem strategicznym, opartym na dokładnej analizie dostępnych danych oraz wiedzy ekspertów.

Umowa o pracę - Junior Data Analyst

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 15 kwietnia 2019 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,

ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa

 

z dopiskiem: „specjalista ds. prowadzenia analiz kondycji finansowej podmiotów leczniczych i kosztów pośrednich w Wydziale Analiz Systemowych w Departamencie Analiz i Strategii – poz. 2101

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 521.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • podstawowa znajomość zagadnień z zakresu matematyki finansowej oraz aktuariatu,
 • znajomość statystyki i  ekonometrii,
 • znajomość języka R lub Python,
 • podstawowa znajomość SQL,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
 • analityczne myślenie.

wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy z dużymi bazami danych,
 • podstawowa znajomość systemu kontroli wersji Git,
 • znajomość pakietu data table, ggplot2,
 • podstawowa znajomość bibliotek pandas, NymPy,
 • podstawowa znajomość narzędzi do wizualizacji danych (Power BI, Tableau),
 • samodzielna praca koncepcyjna,
 • podstawowa wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej.

Oferujemy

• premie i nagrody,
• współpracę z ekspertami z SGH z zakresu modelowania analizy danych i Big data,
• pracę z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do wizualizacji: Power BI i CAPAP,
• współpracę analityczną z wiodącymi krajowymi ośrodkami medycznymi,
• wyjazdy na zagraniczne konferencje i udział w wizytach studyjnych,
• możliwość współautorstwa w artykułach publikowanych w renomowanych journalach zagranicznych,
• możliwość pracy zdalnej,
• ruchomy czas pracy,
• młody, dynamiczny zespół,
• świetna atmosfera pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/specjalista-ds-prowadzenia-analiz-kondycji-finansowej-podmiotow-leczniczych-i-kosztow-posrednich-w-wydziale-analiz-systemowych-w-departamencie-analiz-i-strategii2 


Wymagane dokumenty

j.w.