Umowa o pracę - Junior Data Analyst
Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii Nowogrodzka, Warszawa, Polska 29 kwietnia 2019

Departament Analiz i Strategii analizuje działania strategiczne w zakresie kompetencji ministra zdrowia, w szczególności dotyczące optymalizacji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Bierze aktywny udział w rozwijaniu działalności informacyjnej niezbędnej do bieżących działań zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z ochroną zdrowia. Tworzy i obsługuje narzędzia analityczne umożliwiające ocenę kluczowych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych. Przygotowuje istotne z punktu widzenia strategicznego oraz zgodności z działalnością Unii Europejskiej mapy potrzeb zdrowotnych, które są istotnym narzędziem strategicznym, opartym na dokładnej analizie dostępnych danych oraz wiedzy ekspertów.

Umowa o pracę - Junior Data Analyst

§  §  §  §  §  Współpraca z ekspertami medycznymi przy przygotowaniu artykułów naukowych i wskaźników oraz innych prac badawczych i opracowań naukowych, łączących wiedzę medyczną ze statystyczną, w zakresie realizacji założeń merytorycznych projektu.

Wymagania

niezbędne:

§  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  wymagania dodatkowe:

·           ·           ·           znajomość narzędzi do wizualizacji danych (Power BI, Tableau).


Oferujemy

§  §  §  §  §  §  Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 08.05.2019 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa z dopiskiem: „specjalista ds. analiz dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz i Strategii – poz.2128

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 521.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA PROJEKTU UNIJNEGO (2016-2020) „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ.

 

Pracownikom oferujemy:

• konkurencyjne wynagrodzenia,

• premie i nagrody,

• współpracę z ekspertami z SGH z zakresu modelowania analizy danych i Big data,

• pracę z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do wizualizacji: Power BI i CAPAP,

• współpracę analityczną z wiodącymi krajowymi ośrodkami medycznymi,

• wyjazdy na zagraniczne konferencje i udział w wizytach studyjnych,

• możliwość współautorstwa w artykułach publikowanych w renomowanych journalach zagranicznych,

• możliwość pracy zdalnej,

• ruchomy czas pracy,

• młody, dynamiczny zespół,

• świetna atmosfera pracy.

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/specjalista-ds-analiz-duzych-zbiorow-danych-w-wydziale-wdrazania-projektu-systemowego-w-departamencie-analiz-i-strategii6


Wymagane dokumenty

j.w.