Umowa o pracę - Junior Business Intelligence Analyst
Recruitment International Consulting Group Sp. z o.o. Warszawa, Polska 22 marca 2018

Umowa o pracę - Junior Business Intelligence Analyst
 • Zapewnienie analitycznego wsparcia dla wyznaczonej kategorii produktów;
 • Usprawnianie procesów i procedur;
 • Tworzenie narzędzi usprawniających pracę z danymi;
 • Tworzenie cyklicznych raportów oraz analiz i raportów ad hoc.
 • Współpraca z Działem Sprzedaży i Marketingu;
 • Estymacja rynku, przewidywanie trendów i rekomendowanie rozwiązań

Wymagania

 • Minimum 1 rok doświadczenia w podobnym obszarze
 • Zaawansowana znajomość j. angielskiego;
 • Umiejętność przetwarzania dużej ilości danych w analizy i raporty;
 • Zdolności analityczne;
 • Poprawne interpretowanie procesów, założeń i celów biznesowych;
 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole
 • Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne, proaktywność:

Oferujemy

Proszę o przesyłanie aplikacji zawierających następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Recruitment International Consulting Group Sp. z o.o. (zwane dalej RICG) z siedzibą przy ul. Emilii Plater 10/2, 00-669 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504702; NIP: 525-25-86-019, REGON 147234184 na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 922 od maja 2018 art. 6 ust. 1 pkt a., zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych), dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie ich poprawiania i aktualizowania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.


Wymagane dokumenty

CV