Umowa o pracę - Inżynier Budowy / Kierownik Projektu / Asystent Projektanta
WIBAR-Instalacja Sp. z o.o. sp. k. Warszawa, Polska 26 marca 2019

PROFESJONALNE przygotowanie do realizacji zadania

stworzenie PEŁNEJ dokumentacji wykonawczej i powykonawczej

wykonanie instalacji ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWALNĄ I PRZEPISAMI

KOMPLEKSOWE uruchomienie systemów

ANALIZA założeń techniczno-ekonomicznych, opiniowanie, wydanie ekspertyz oraz wniosków z audytów

SERWIS GWARANCYJNY i pogwarancyjny, w tym ewentualne modernizacje i rozbudowy

Umowa o pracę - Inżynier Budowy / Kierownik Projektu / Asystent Projektanta
  • przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej
  • prowadzenie ustaleń GW/Wykonawca

Wymagania

  • znajomość metodologii wykonywania instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • dobra organizacja pracy

Oferujemy

  • atrakcyjne formy wynagrodzenia
  • karta MultiSport

Wymagane dokumenty

CV