Umowa o pracę - INŻYNIER BUDOWY
CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A. Warszawa, Polska 25 marca 2021

Chemobudowa – Kraków S.A. to dynamicznie rozwijająca się Spółka o ugruntowanej pozycji na rynku budowlanym w kraju i na rynku niemieckim poparta 71-letnią historią działalności.

Umowa o pracę - INŻYNIER BUDOWY

Obowiązki

 • rejestracja, znajomość i analiza dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy,
 • znajomość zadań produkcyjnych budowy,
 • wykonywanie operatywnych harmonogramów oraz planów miesięcznych i kwartalnych oraz rozliczeń materiałowych,
 • prowadzenie ewidencji zleceń roboczych,
 • przygotowywanie raportów przerobowych, stanu zatrudnienia, itp.
 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej budowy,
 • opracowywanie protokołów odbioru robót i robót w toku,
 • udział w naradach produkcyjnych i odprawach pracowniczych,
 • dopilnowanie należytej jakości technicznej wykonywanych robót i prawidłowej organizacji stanowisk pracowniczych,
 • sprawowanie nadzoru nad pracami budowlanymi pod kierownictwem Kierownika Budowy,
 • przygotowanie obmiarów do rozliczeń podwykonawców;
 • obsługa i kontrola kompletności dokumentacji technicznej;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

Wymagania

 • wykształcenie wyższe inżynierskie- studenci mile widziani,
 • znajomość przepisów ustawy prawo budowlane,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunki architektoniczne, konstrukcyjne) i kontraktowej,
 • obsługa komputera, znajomość programów: AutoCAD, programy kosztorysowe i kalkulacyjne,
 • umiejętność tworzenia planów zagospodarowania placu budowy i harmonogramów produkcji/realizacji budowy,
 • znajomość nowoczesnej techniki i technologii w budownictwie,
 • zaangażowanie, chęć podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności pracy w zespole,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B,

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych zadań
 • przyjazną atmosferę pracy
 • możliwość rozwoju w prężnie rozwijającej się Spółce
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji przez udział w szkoleniach
 • dofinansowanie do pakietów medycznych
 • szeroki zakres świadczeń z funduszu socjalnego (wczasy pod gruszą, dofinansowanie do kolonii dzieci, paczki mikołajowe, świadczenie Bożonarodzeniowe),


Wymagane dokumenty

CV