Staż/praktyki - Internship / Praktyki – Zarządzanie Ryzykiem dla Instytucji Sektora Finansowego
Deloitte Warszawa, Polska 31 marca 2021

O Deloitte

Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy – w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok – postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.

Staż/praktyki - Internship / Praktyki – Zarządzanie Ryzykiem dla Instytucji Sektora Finansowego

Twoja przyszła rola

Szukamy osób, które chciałyby dołączyć do naszego zespołu ekspertów/ -ek i uczestniczyć w realizowanych przez nas pracach jako pełnoprawni członkowie zespołów projektowych.

U nas możesz się skupić i/lub na pracy:

 • w charakterze mocno ilościowym – praca z danymi, przeprowadzanie kalkulacji i analiz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz znajomości różnorodnych metod obliczeniowych
 • w charakterze bardziej jakościowym – praca skoncentrowana na aspektach dotyczących analizy procesów, dokumentacji, zgodności z wymogami regulacyjnymi.


Przy czym realizujemy bardzo różnorodne projekty dla klientów z sektora finansowego w Polsce i za granicą. Współpracujemy również z kolegami i koleżankami z zagranicznych praktyk Deloitte. Praktyki dają możliwość szybkiego wdrożenia się w różne aspekty ryzyka finansowego, a zadania są zróżnicowane i niemonotonne. 

Wymagania

Kogo szukamy

Od kandydatów/-ek oczekujemy:

 • umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów;
 • ukończonych lub bliskich ukończenia studiów (3 rok studiów I stopnia oraz 1 lub 2 rok II stopnia) na kierunkach takich jak: matematyka, finanse i rachunkowość, ekonomia, prawo, informatyka i ekonometria, metody ilościowe;
 • praktycznej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • średniozaawansowanej znajomości jednego z narzędzi technicznych: SQL, R, SAS;
 • wysokich zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole;
 • samodzielności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy;
 • dyspozycyjności (ok. 30 godzin w tygodniu).

Oferujemy

Co oferujemy

 • Możliwość szybkiego zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności
 • Możliwość współpracy z ekspertami/ ekspertkami i nawiązania wartościowych relacji zawodowych
 • Miłą atmosferę pracy oraz możliwość udziału w imprezach firmowych
 • Klarowną ścieżkę kariery i możliwość otrzymania oferty pracy stałej
 • Pracę w elastycznym zadaniowym wymiarze czasowym

 • Prosimy aplikować przez stronę: Careers at Deloitte (deloittece.com)

Wymagane dokumenty

Formularz pracodawcy: https://pl.career.deloittece.com/job-posting/1665/Internship-%2F-Praktyki-%E2%80%93-Zarz%C4%85dzanie-Ryzykiem-dla-Instytucji-Sektora-Finansowego