Inna forma zatrudnienia - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Piaseczno, Polska 2 kwietnia 2019

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej.

Inna forma zatrudnienia - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
 • Prowadzenie spraw związanych z orzecznictwem w zakresie wycinki drzew i krzewów Przygotowywanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew
 • Odpowiedzialność za  prawidłowe i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.
 • Zachowanie tajemnicy  służbowej
 • praca biurowa
 • wyjazdy w teren niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych
 • bezpośredni kontakt z interesantami

Wymagania

niezbędne:

a)     wykształcenie: wyższe –  ukończone studia o profilu ochrony środowiska , ochrony przyrody lub architektury krajobrazu,

 

b)      niezbędna wiedza w zakresie rozpoznawania gatunków drzew i krzewów w stanie bezlistnym oraz gatunków chronionych

c)      niezbędna umiejętność oceny stanu technicznego drzewa

d)     niekaralność, tj. osoba, która nie była  skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

e)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych

 

dodatkowe :

 • staż pracy – 1 rok w samorządowej      lub rządowej administracji publicznej,
 • znajomość  przepisów podstawowych aktów prawnych ochrony środowiska w szczególności ustawy o ochronie przyrody, wiedza z zakresu  administracji publicznej,
 • ukończone szkolenie w zakresie pielęgnacji drzew
 • bardzo dobra znajomość obsługi       komputera, znajomość programów WORD, EXCEL,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów wynikających z charakteru pracy, umiejętność pracy w zespole, łatwość w przyswajaniu wiedzy.

 

 


Oferujemy

 • umowa na zastępstwo

 

 • Bliższe informacje na temat stanowiska można uzyskać pod nr tel.: (22) 736-02-79 lub pod adresem e-mail: laczynska@piaseczno.eu.