Umowa o pracę - Inspektor ds sanitarnych
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” Osiedle „Podgrodzie” Warszawa, Polska ul. Rzepichy 1 28 listopada 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”BRÓDNO” Osiedle „Podgrodzie” zatrudni pracownika w wymiarze pełnego etatu do działu technicznego – sanitarnego na stanowisko inspektora ds. sanitarnych na podstawie umowy o pracę na zastępstwo – okres ok 1,5 roku.

Umowa o pracę - Inspektor ds sanitarnych

Obowiązki:

 • obsługa mieszkańców w sprawach związanych z centralnym ogrzewaniem, wodo-kanalizacyjnych i gazowych,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej,
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma związane z instalacjami sanitarnymi,
 • współpraca z innymi komórkami w spółdzielni oraz firmami zewnętrznymi dokonującymi odczytów, rozliczeń i wymian podzielników, ciepłomierzy i wodomierzy,
 • aktualizowanie danych i informacji w systemie informatycznym.

Wymagania

 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne – kierunkowe;
 • umiejętność kosztorysowania w programie NORMA;
 • bardzo dobra umiejętność pracy na komputerze min. w zakresie obsługi MS Office;
 •  odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista w bieżącej pracy związanej z obsługą mieszkańców;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w spółdzielniach mieszkaniowych na podobnym stanowisku;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość programu ZSI Unisoft.

Oferujemy

 • dobre warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • atmosferę opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą,
 • pracę w zespole profesjonalistów i ludzi z pasją,

Wymagane dokumenty

W liście motywacyjnym prosimy o podanie oczekiwań finansowych w kwocie brutto oraz informacji od kiedy może Pan/ Pani podjąć pracę. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółdzielnie Mieszkaniową „BRÓDNO” z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „BRÓDNO” z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 11. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Oferty należy składać do 14.12.2017 r. w siedzibie Administracji, 03-246 Warszawa ul. Rzepichy 1, pok. nr 1 lub e-mail kadry.podgrodzie@smbrodno.pl tel. 0-22 510-68-20.