Umowa o pracę - Inspektor
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Łodzi Rewolucji 1905 roku 59, Łódź, Polska 19 czerwca 2019

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO – SPOŻYWCZYCH W ŁODZI, ul. Rewolucji 1905r. 59. 90-216 Łódź, Jednostka organizacyjna rządowej administracji zespolonej, podległa wojewodzie łódzkiemu, działająca na podstawie ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Umowa o pracę - Inspektor

 • Wykonywanie kontroli u producentów działających w rolnictwie ekologicznym i w przetwórniach produktów rolnictwa ekologicznego zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. rolnictwie ekologicznym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1054 z późn. zm.).
 • Przeprowadzanie kontroli na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017r. poz. 668 z późn. zm.).
 • Opracowywanie dokumentów pokontrolnych.

 

Wymagania

Wymagania konieczne:

 • znajomość zadań IJHARS,
 • biegła umiejętność obsługi komputera  w środowisku Windows – MS Office,
 • biegła umiejętność korzystania z Internetu,
 • gotowość do wyjazdów służbowych w celu wykonywania pracy poza siedzibą urzędu na terenie województwa łódzkiego, na szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • prawo jazdy kat. B,

Wymagania pożądane:

 •  posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność dobrej organizacji pracy, odporność na stres, skrupulatność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność,
 • umiejętność pracy w grupie, zaangażowanie, obowiązkowość, spostrzegawczość, punktualność, elokwencja.

Oferujemy

Oferujemy pracę w korpusie służbie cywilnej, wynagrodzenie miesięcznie ok. 2450,00 zł brutto, + premie  + trzynastkę

 • praca w siedzibie Inspektoratu oraz prowadzenie kontroli i inspekcji w terenie

Szczegóły pod linkiem


Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  życiorys i list motywacyjny  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.  oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.  kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.