Umowa o pracę - Informatyk
Informatyk 15 lutego 2019

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Umowa o pracę - Informatyk
 • Wsparcie w codziennej pracy pracowników Fundacji
 • Rekomendowanie wsparcia informatycznego / technicznego (oprogramowanie, sprzęt, sieci komputerowe). Udział w tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych
 • Konfigurację urządzeń
 • Administrowanie serwerami
 • Zarządzanie siecią
 • Kontakt z autoryzowanymi serwisami, dostawcami usług i wsparcia technicznego
 • Prowadzenie dokumentacji IT (baza sprzętu, baza wiedzy)
 • Zarządzanie uprawnieniami i kontami dostępu do systemów informatycznych
 • Zarządzanie zasobami informatycznymi. Zakup, inwentaryzację sprzętu komputerowego, oprogramowania
 • Instalację stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych

Wymagania

 • Znajomość zagadnień informatycznych
 • Wykształcenie kierunkowe
 • Logika w myśleniu i chęć rozwoju
 • Rzetelność, sumienność, dokładność w pracy
 • Wysoka kultura osobista i odpowiedzialność

Oferujemy

 • Pracę w pełnym wymiarze godzin 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku (umowa o pracę)
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Przyjazną atmosferę i stabilne zatrudnienie
 • Możliwość podniesienia kwalifikacji i zdobycia doświadczenia

Aplikuj na adres: k.matecka@dzieciom.pl

Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z treścią Klauzuli informacyjnej – Kandydat na Pracownika FDZzP dostępnej na stronie www.dzieciom.pl/rodo

Prosimy o dopisanie w CV oświadczenia o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli informacyjnej – Kandydat na Pracownika FDZzP, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania, jak również prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.