Umowa o pracę - HOST Recepjonista/-ka
Sound Garden Hotel Sp. z o.o. Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury, Warszawa, Polska 4 września 2018
Umowa o pracę - HOST Recepjonista/-ka

Masz otwarte oczy i umysł

w odpowiednim momencie?

Jesteś osobą skrupulatną

i masz wysokie zdolności

organizacyjne?

Chciałbyś(łabyś) zdobyć

doświadczenie zawodowe

w recepcji hotelowej?

A przede wszystkim

po prostu chce Ci się

być zaangażowanym?

3,5-4 pozytywne odpowiedzi – czytaj dalej. 3 lub mniej pozytywnych odpowiedzi – uszanuj nasz wspólny czas.

Wymagania

Twoje obowiązki:

•pełnienie roli gospodarza, profesjonalna obsługa gości hotelowych

•reprezentowanie hotelu ze zrozumieniem idei Sound Garden Hotel

•sprzedaż pokoi oraz pozostałych usług świadczonych przez hotel

Nasze oczekiwania:

•osobowość bez kompleksów, wysoka kultura osobista, odwaga

•zdolność do szybkiego uczenia się oraz wrażliwość na szczegóły

•dyspozycyjność, zaangażowanie w pracę oraz w budowanie wizerunku hotelu

•znajomość Warszawy i świadomość atrakcyjności miasta

Szczególnie docenimy:

•język ojczysty inny niż polski i angielski

•znajomość programów hotelowych i systemów

•wykształcenie wyższe


Oferujemy

Oferujemy:

•unikalna kultura #SoundTeam, brak polityki i biurokracji

•przyjazną atmosferę pracy, w tym m.in. wyjazdy integracyjne i zespołowe spotkania okolicznościowe

•pakiet benefitów dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań

•indywidualny program rozwoju zawodowego i osobistego

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Sound Garden Hotel Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Sound Garden Hotel Sp z o.o. z siedzibą w Warszawieprzy ul. Żwirki i Wigury 18. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Wymagane dokumenty

CV oraz list motywacyjny