Umowa o pracę - Główny Specjalista Wydziału Energetycznego
Warszawa, Polska 10 kwietnia 2019

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek zainteresowanych pracą w Ośrodku Inwestycji i Transportu na stanowisku:

Umowa o pracę - Główny Specjalista Wydziału Energetycznego

Zakres obowiązków obejmuje:

 • utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych:
  • eksploatację, nadzór nad utrzymaniem w sprawności, wykonywanie okresowych przeglądów
   i konserwacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznej,
  • zlecanie usuwania usterek oraz napraw awaryjnych,
  • planowanie modernizacji, remontów, opracowywanie harmonogramów przeglądów,
  • opiniowanie projektów inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych,
  • organizowanie i uczestniczenie w komisjach odbiorów,
  • zapewnienie ciągłości dostaw czynników energetycznych,
  • nadzór nad instalacjami i urządzeniami energetycznymi oraz systemami monitoringu BMS
   w tym zakresie,
  • nadzór nad realizacją umów i usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne,
  • raportowanie i nadzorowanie stanu wykonania oglądów codziennych, prac eksploatacyjnych oraz przeglądów okresowych i badań/pomiarów,
  • przygotowywanie instrukcji wewnętrznych w zakresie prac realizowanych przez Wydział,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej oraz opracowywanie instrukcji eksploatacyjnych i bhp,
 • wykonywanie uzgodnień, przygotowanie założeń technicznych i udział w postępowaniach
  o udzielenie zamówienia publicznego (w tym na dostawy energii elektrycznej), we współpracy
  z Biurem Zakupów i Zamówień Publicznych, zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowana elektrotechnika,  elektroenergetyka,  automatyka),
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy przy eksploatacji systemów elektroenergetycznych SN,  NN i urządzeń zasilania gwarantowanego,
 • znajomość przepisów BHP oraz organizacji pracy w energetyce,
 • znajomość Pakietu MS Office,
 • uprawnienia energetyczne grupy I w zakresie E i D.
 • znajomość systemów ewidencji awarii,
 • znajomość zagadnień automatyki budynkowej,
 • znajomość oprogramowania: AutoCad, NormaPro,
 • doświadczenie w obsłudze platformy zakupowej, przeprowadzaniu zapytań ofertowych, sporządzaniu opisów przedmiotu zamówienia, redagowanie pism,
 • znajomość systemów BMS,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • uprawnienia do projektowania,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, w oparciu o umowę o pracę,
 • adekwatne wynagrodzenie i dogodne warunki pracy.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji:  https://rekrutacja.tvp.pl/AdvertView.aspx?aid=441&lid=1

Na zgłoszenia (CV) czekamy do 5 maja 2019 r.


Wymagane dokumenty

CV