Umowa o pracę - główny specjalista ds. analiz funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wydziale Wdrażania Projektu Systemowego w Departamencie Analiz i Strategii
Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii Warszawa, Polska 19 października 2018

Departament Analiz i Strategii analizuje działania strategiczne w zakresie kompetencji ministra zdrowia, w szczególności dotyczące optymalizacji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Bierze aktywny udział w rozwijaniu działalności informacyjnej niezbędnej do bieżących działań zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z ochroną zdrowia. Tworzy i obsługuje narzędzia analityczne umożliwiające ocenę kluczowych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych. Przygotowuje istotne z punktu widzenia strategicznego oraz zgodności z działalnością Unii Europejskiej mapy potrzeb zdrowotnych, które są istotnym narzędziem strategicznym, opartym na dokładnej analizie dostępnych danych oraz wiedzy ekspertów.

Umowa o pracę - główny specjalista ds. analiz funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wydziale Wdrażania Projektu Systemowego w Departamencie Analiz i Strategii

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Koordynacja (merytoryczna i administracyjna) zadania polegającego na opracowaniu badania podmiotów świadczących usługi w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), w zakresie zapewnienia poprawności jego realizacji i zgodności z zapisami wniosku o dofinansowanie.
  • Wykonywanie badania (tzw. research) i analizy w zakresie POZ (analizy czynników istotnych dla systemu, zachorowalności, chorobowości, świadczeń opieki zdrowotnej) dla uzyskania najwyższej jakości analizy do wykorzystania przy opracowaniu modelu.
  • Dokonywanie analizy międzynarodowych wytycznych i dobrych praktyk w zakresie systemu podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Określanie zakresu informacji oraz danych, które będą służyły opracowaniu i modyfikacji powstałych do tej pory narzędzi analitycznych.
  • Koordynowanie prac w ramach grupy roboczej związanych z identyfikacją propozycji dodatkowych analiz oraz przygotowania narzędzia badawczego.
  • Koordynowanie procesu badania terenowego w placówkach na terenie Polski do uzyskania danych komplementarnych wobec systemu sprawozdawczego.
  • Dokonywanie analiz wyników przeprowadzonego badania terenowego oraz ich interpretacji celem prezentacji uzyskanych wyników przedstawicielom środowiska medycznego.

Pełna treść ogłoszenia:

https://www.gov.pl/zdrowie/glowny-specjalista-ds-analiz-funkcjonowania-podstawowej-opieki-zdrowotnej-w-wydziale-wdrazania-projektu-systemowego-w-departamencie-analiz-i-strategii


Wymagane dokumenty

j.w.