Umowa o pracę - EKSPERT ds. WNIOSKU APLIKACYJNEGO I UMOWY O DOFINANSOWANIE
Główny Urząd Miar Elektoralna 2, Warszawa, Polska 15 października 2018

Główny Urząd Miar jest urzędem centralnym, którego funkcjonowanie i zadania określa ustawa Prawo o miarach.

Umowa o pracę - EKSPERT ds. WNIOSKU APLIKACYJNEGO I UMOWY O DOFINANSOWANIE
 • Koordynacja pozyskiwania informacji niezbędnych do złożenia i rozliczania wniosku  o dofinansowanie.  
 • Wsparcie w przygotowywaniu i prowadzeniu dokumentacji projektu.  
 • Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji przetargowej. 
 • Wsparcie w procesach analizy biznesowej i analizy danych.  
 • Administrowanie umowy o dofinansowanie.  
 • Monitorowanie i raportowanie operacyjne postępu prac w projekcie. 

Wymagania

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego,   
 • 3-letniego doświadczenia zawodowego związanego z realizacją projektów,  
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2,  
 • znajomości metodyk zarządzania projektami, 
 • umiejętności opracowywania dokumentacji dotyczącej realizacji i koordynacji projektów,  
 • wiedzy pozwalającej na realizację zadań związanych z pozyskiwaniem środków i obsługą projektów funduszowych,  
 • dobrej znajomości zasad funkcjonowania programów funduszowych, w tym m.in. przepisów prawa i procedur UE w tym obszarze, 
 • komunikatywności i asertywności, 
 • umiejętności: współpracy, analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów,  pracy pod presją czasu, umiejętności obsługi komputera (Pakiet Microsoft Office).  

 


Oferujemy

 • możliwość zdobycia doświadczenia w realizacji projektu B+R o ogólnopolskim znaczeniu,
 • stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,   
 • otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,   
 • dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,  
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,   
 • trzynaste wynagrodzenie,   
 • ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 – 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,   
 • szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych,   
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach),   
 • możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie. 

Wymagane dokumenty

Aplikacje powinny zawierać CV, LM, skan dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego jak również klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Aplikacje prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres rekrutacja@gum.gov.pl do dnia 31.10.2018 r. z dopiskiem w tytule e-maila „ekspert BDG/WOP/1”. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.