Umowa o pracę - EKSPERT ds. PROWADZENIA DOKUMENTACJI
Główny Urząd Miar Elektoralna 2, Warszawa, Polska 15 października 2018

Główny Urząd Miar jest urzędem centralnym, którego funkcjonowanie i zadania określa ustawa Prawo o miarach.

Umowa o pracę - EKSPERT ds. PROWADZENIA DOKUMENTACJI
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji projektu.
 • Zapewnienie aktualności i kompletności raportów statusowych, rejestrów projektowych.
 • Rozwijanie i zarządzanie repozytorium projektu.
 • Przygotowywanie analiz, raportów i prezentacji.
 • Monitorowanie i raportowanie operacyjne postępu prac w projekcie.
 • Wsparcie w procesach analizy biznesowej i analizy danych.
 • Koordynacja komunikacji wewnętrznej dot. projektu.

Wymagania

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY  :

 • wykształcenia wyższego,
 • 3-letniego doświadczenia zawodowego związanego z realizacją projektów,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomości metodyk zarządzania projektami,
 • umiejętności opracowywania dokumentacji dotyczącej realizacji i koordynacji projektów,
 • wiedzy pozwalającej na realizację zadań związanych z pozyskiwaniem środków i obsługą projektów funduszowych,
 • dobrej znajomości zasad funkcjonowania programów funduszowych, w tym m.in. przepisów prawa i procedur UE w tym obszarze,
 • komunikatywności i asertywności,
 • umiejętności: współpracy, analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów,  pracy pod presją czasu,
 • umiejętności obsługi komputera (Pakiet Microsoft Office).

Oferujemy

 • możliwość zdobycia doświadczenia w realizacji projektu B+R o ogólnopolskim znaczeniu,
 • stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
 • otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 – 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych,
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach),
 • możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie.

Wymagane dokumenty

Aplikacje powinny zawierać CV, LM, skan dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego jak również klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Aplikacje prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres rekrutacja@gum.gov.pl do dnia 31.10.2018 r. z dopiskiem w tytule e-maila „ekspert BDG/WOP/2”. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.