Umowa o pracę - Ekspert ds. planowania przestrzennego (K/M)
WiseEuropa WiseEuropa, aleja Jana Chrystiana Szucha, Warszawa, Polska 16 listopada 2018

Fundacja WiseEuropa poszukuje kandydata lub kandydatki na stanowisko ekspert ds. planowania przestrzennego w ramach jednego z realizowanych projektów ze środków UE

Projekt służy upowszechnianiu i realizacji pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, których wysoka jakość merytoryczna i forma przyjazna obywatelom, w tym grupom defaworyzowanym i grupom o szczególnych potrzebach funkcjonalnych, pozwoli na faktyczny udział w podejmowaniu decyzji publicznych, pozytywnie oddziałując na życie lokalnych społeczności. W trakcie projektu zrealizowane zostaną procesy konsultacyjne dot. planowania przestrzennego w 20 gminach. Wypracowane w trakcie projektu rozwiązania i zebrane doświadczenia w zakresie planowania przestrzennego oraz skutecznych sposobów włączenia mieszkańców w procesy planowania i zagospodarowania przestrzennego, mają sprzyjać podniesieniu kompetencji i zwiększaniu potencjału jst.

Umowa o pracę - Ekspert ds. planowania przestrzennego (K/M)

Główne obowiązki:

 • udział w pracach zespołu projektowego;
 • udział w pracach zespołu ekspertów;
 • współorganizacja spotkań dla gminach;
 • przygotowanie materiałów na szkolenia i spotkania dla gmin;
 • udział w spotkaniach w gminach na teranie całej Polski;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu planowania przestrzennego z uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju miast i gmin;
 •  wsparcie urzędników gmin biorących udział w projekcie, a także mieszkańców tych gmin na etapie konsultacji społecznych dokumentów planistycznych;
 • udział w przygotowaniu publikacji i materiałów z zakresu planowania przestrzennego. 

Wymagania

 • ukończone studia magisterskie, mile widziane z zakresu planowania przestrzennego lub doświadczenie zawodowe w obszarze planowania przestrzennego;
 • doświadczenie w kontaktach z samorządami;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów konsultacji społecznych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego;
 • doświadczenie w realizacji szkoleń dla samorządów;
 • doświadczenie w przygotowywaniu publikacji, raportów i broszur z zakresu planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych;
 • nastawienie na łączenie idei zrównoważonego rozwoju z planowaniem przestrzennym;
 • dbałość o szczegóły,
 • systematyczność, odpowiedzialność i wytrwałość w realizacji zadań;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i wysokie umiejętności interpersonalne;
 • kultura osobista.

Oferujemy

 • pracę na ½ etatu na czas określony do grudnia 2020 roku;
 • możliwość zwiększenia zakresu zatrudnienia i udziału w innych projektach;
 • stabilne zatrudnienie w czołowej, niezależnej instytucji badawczej w Polsce;
 • pracę w instytucji biorącej aktywny udział w debacie publicznej oraz udział w projektach badawczych przyczyniających się do poprawy realizacji polityk publicznych w Polsce;
 • elastyczną kulturę pracy.

Wymagane dokumenty

CV