Umowa o pracę - Ekonomista / ekonomistka
Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych Wiśniowa 40B, Warszawa, Polska 20 listopada 2018

Instytut Badań Strukturalnych jest niezależną i apolityczną fundacją naukową. W pracy badawczej koncentrujemy się na analizie ekonomicznej oraz ocenie skutków polityk publicznych w obszarze: rynku pracy, demografii, edukacji, polityki rodzinnej, finansów publicznych oraz energii i klimatu. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi modelowych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. Badania realizujemy z dbałością o metodologię i obiektywizm.Od początku działalności (2006 r.) zrealizowaliśmy blisko 200 projektów naukowych, w tym m.in. dla Banku Światowego, OECD, ministerstw, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP, Narodowego Banku Polskiego, organizacji przedsiębiorców oraz dla innych stowarzyszeń i fundacji. Więcej: www.ibs.org.pl.

Umowa o pracę - Ekonomista / ekonomistka

Instytut Badań Strukturalnych poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko ekonomisty/ekonomistki. Osoba pracująca na tym stanowisku będzie współpracować z ekspertami Instytutu przy realizacji projektów badawczych poświęconych problematyce rynku pracy.

Wymagania

Wymagania podstawowe: znajomość problematyki rynku pracy, w tym polityki rynku pracy, doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych, znajomość metod ilościowych i ich wykorzystywania w analizach społeczno-gospodarczych, wysokie umiejętności analityczne, bardzo dobra znajomość Ms Office, otwarty umysł, chęć uczenia się i pracowitość,  dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, dokładność i systematyczność, doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, dyspozycyjność w wymiarze minimum 30 godzin tygodniowo.

 

Dodatkowymi atutami będą: dobra znajomość Staty i/lub pakietu R, znajomość statystyki i ekonometrii, zaawansowana znajomość mikro- i makroekonomii, doświadczenie w pracach badawczych lub konsultingu.


Oferujemy

interesującą i rozwijającą pracę w międzynarodowych oraz krajowych projektach badawczych, elastyczne podejście do formy zatrudnienia i czasu pracy, zdobycie nowych kwalifikacji, możliwość łączenia pracy w IBS ze studiami lub pracą na wyższej uczelni.


Listy motywacyjne wraz z CV prosimy kierować na adres rekrutacja@ibs.org.pl, wpisując w temacie „ekonomista/ekonomistka – rynek pracy” do 2 grudnia br. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowej 40B/8.”


Jednocześnie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowej 40B/8. Dane zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacji osoby na stanowisko Menedżera/Menedżerki ds. Komunikacji i będą przetwarzane do zakończenia rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika procesu rekrutacyjnego. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy rodo@ibs.org.pl lub telefonicznie +48 22 629 33 82.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do GIODO, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.


Wymagane dokumenty

CV i list motywacyjny