Umowa o pracę - ds. kontrolingu HR i polityki wynagradzania
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Szamocka, Warszawa, Polska 17 października 2018

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstał 24 października 1934 roku na mocy rozporządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Od 80 lat ZUS jest najważniejszą instytucją polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Umowa o pracę - ds. kontrolingu HR i polityki wynagradzania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– odpowiada za przeprowadzanie analiz dotyczących stanu i struktury zatrudnienia w Zakładzie
– opracowywanie cyklicznych raportów i analiz związanych z obszarem personalnym
– raportowanie, analizowanie i interpretacja wskaźników z obszaru HR
– tworzenie narzędzi wspomagających analizę danych
– wsparcie w procesie wartościowania stanowisk pracy
– wsparcie w przygotowaniu danych do badań rynkowych lub na potrzeby wewnętrzne Zakładu
– wykonywanie analiz i prezentacji ad-hoc zgodnie z potrzebami Departamentu

Wymagania

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego stanowisko ds. kontrolingu HR i polityki wynagradzania wymaganiaformalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
– wykształcenie średnie

Pożądane:
– wykształcenie wyższe (ekonomia, matematyka, finanse, rachunkowość) lub w trakcie studiów
– minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z obszarem raportowania lub analiz (mile widziane w dziale personalnym)
– bardzo dobra znajomość Excel’a

Jeśli jesteś osobą:
– komunikatywną
– ambitną
– kreatywną
– otwartą na naukę
– z analitycznym umysłem
– lubiącą pracę z cyframi

oraz

bardzo dobrze znasz Excel’a (wymóg konieczny – znajomość Excela zostanie zweryfikowana podczas testu)

TO ZACHĘCAMY DO PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW.

Wybranego kandydata możemy nauczyć wszystkiego od podstaw, natomiast brak znajomości Excel’a dyskwalifikuje kandydata. Prosimy o przemyślane aplikowanie.


Oferujemy

-zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

-pracę na ciekawym stanowisku pracy

-realne perspektywy rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

-program profesjonalnych szkoleń

-pracę w zgranym i zmotywowanym zespole

Wymagane dokumenty

– CV
– list motywacyjny
– odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana klauzula”)
–  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Termin, do którego należy składać dokumenty 31 października 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Dodatkowe informacje

– proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz test znajomości programu MS Excel

– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

– złożonych dokumentów nie zwracamy

– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:
– sprzęt komputerowy,
– sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:
– spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
– polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
– wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
– konieczność poruszania się po całym obiekcie,
– konieczność wykonywania pracy poza biurem,
– konieczność odbywania podróży służbowych,
– budynek 3 -piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
– miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
– wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
– drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
– w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wymagana klauzula Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek „OFERTA PRACY”.
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny i inne