Staż/praktyki - ds. kontroli ex-post
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Wspólna 30, Warszawa, Polska 14 marca 2019

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) jest jednostką administracji rządowej, podległą ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

IJHARS, realizując w sposób profesjonalny i bezstronny ustawowe zadania, chroni interesy ekonomiczne konsumentów poprzez wykrywanie artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości, w tym zafałszowanych, zapobieganie nieuczciwej konkurencji oraz zapewnienie żywności odpowiedniej jakości.

Staż/praktyki - ds. kontroli ex-post

 • zapoznanie się z podstawami prawnymi funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • zapoznanie się z systemem kontroli ex-post w obszarze wsparcia beneficjentów
  w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej finansowanej ze środków UE,
 • opracowywanie okresowych zestawień, podsumowań związanych z pracą Biura,
 • bieżące wsparcie innych pracowników Biura w obsłudze kancelaryjno-biurowej,
 • wykonywanie prostych czynności związanych z prowadzeniem spraw i pomocą przy archiwizacji dokumentów z kontroli ex-post,
 • opracowywanie projektów pism, programów, harmonogramów w zakresie zadań Biura,
 • pogłębianie wiedzy merytorycznej na temat kontroli ex-post,
 • kompletowaniu i pomocy w archiwizacji kserokopii dokumentów z kontroli,
 • zdobycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania mechanizmów wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej i zasad przeprowadzania i dokumentowania kontroli ex-post.

Wymagania

 • dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu,
 • systematyczność i dokładność,
 • biegła znajomość pakietu Microsoft Office,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • otwartość, pozytywne nastawienie i zaangażowanie,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Oferujemy

 • staż min. 3 miesiące,
 • możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia,
 • przyjazną atmosferę oraz wsparcie ze strony profesjonalistów,
 • doświadczenie w strukturach zajmujących się nadzorem nad systemem kontroli wydatków i rozliczeń w obszarze Unii Europejskiej (Wspólna Polityka Rolna),
 • pracę w młodym i dynamicznym zespole.

Wymagane dokumenty

CV