Umowa o pracę - Doradca ds. obsługi gospodarstw rolnych- zootechnik
Doradca ds. obsługi gospodarstw rolnych- zootechnik Gdynia Orłowo, Gdynia, Polska 25 lutego 2021

Kancelaria Prawna what.now® specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Rozumiemy procesy biznesowe i efektywnie wdrażamy skuteczne rozwiązania pomagając przedsiębiorcom w najtrudniejszych chwilach. Dołączając do naszego zespołu weźmiesz udział w projektach wspierających naszych klientów w procesie restrukturyzacji. Wraz z zespołem finansowym pomożesz opracować skuteczny plan restrukturyzacyjny klientów z branży rolniczej.

Umowa o pracę - Doradca ds. obsługi gospodarstw rolnych- zootechnik
  • kompleksowe doradztwo dot. organizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej w zakresie:
    – chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w szczególności trzody, bydła, drobiu – rozwiązywania problemów żywieniowych zwierząt: ubytki masy ciała, dostosowywanie żywienia do systemów tuczu, dobrostan zwierząt – dobór optymalnych zasiewów

Wymagania

wykształcenie wyższe zootechniczne
• min. 2 lata doświadczenia pracy jako doradca w gospodarstwach rolnych, instytucjach bezpośredniej obsługi rolnictwa lub instytucjach naukowych o profilu rolniczym
• aktualna wiedza w zakresie chowu i hodowli bydła oraz znajomość sektora produkcji rolniczej w kraju i na świecie
• znajomość problematyki oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich
• praktyczne umiejętności z zakresu analizy danych z obszaru produkcji rolniczej
• czynne prawo jazdy kat. B i gotowość do podróży służbowych


Oferujemy

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub własną działalność gospodarczą
• stałe atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kompetencji
• pracę w młodym zespole, w dynamicznie rozwijającej się organizacji
• niezbędne narzędzia pracy w tym – komputer, telefon oraz samochód służbowy
• prywatną opiekę medyczną
• atrakcyjną lokalizację (Tritum Business Park, Gdynia Orłowo) lub z dowolnego miejsca w Polsce.

Poszukujemy doradców na terenie całej Polski- zatrudnienie możliwe już od 1.03.2021r

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV/ kontakt pod adresem: hr@whatnow.pl

Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Kancelaria Prawna What.now Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, adres korespondencyjny: al. Zwycięstwa 241/7, 81-521 Gdynia Orłowo. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem bieżącej, a po wyrażeniu zgody przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, a w zakresie wizerunku art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tych celach, ale w przypadku rekrutacji nie dłużej niż 2 lata. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesach