Inna forma zatrudnienia - Doktorant – stypendysta
Zespół Chemii Biofizycznej, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Kasprzaka 44/52, Warszawa, Polska 1 marca 2018

Zespół Chemii Biofizycznej, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

poszukuje DOKTORANTA / DOKTORANTKI do uczestnictwa w projekcie badawczym

„Ewolucja regulacji genów jako proces stochastyczny: Teoria zapotrzebowania Savageau, koszt regulacji i szum”

– projekt Sonata Bis nr 2016/22/E/ST2/00558, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, kierownik: dr Anna Ochab-Marcinek

Inna forma zatrudnienia - Doktorant – stypendysta

● Zadania doktoranta/doktorantki: Modelowanie ewolucji regulacji genów (obliczenia, symulacje komputerowe)

Wymagania

● Umiejętność programowania lub gotowość nauczenia się programowania

● Motywacja do pracy naukowej

Ewentualnie mile widziane:

● Zaletą będzie wykształcenie na kierunku fizyka lub pokrewnych


Oferujemy

Oferujemy: Studia doktoranckie na okres 4 lat od 01.11.2018.

● Badania interdyscyplinarne

● Planowane pobyty badawcze w IST Austria i University of Edinburgh

Oferujemy wynagrodzenie do ~5000 zł netto miesięcznie = Stypendium 3000 zł netto + możliwy dodatek za dobre wyniki w nauce i egzaminach: do ~2000 zł netto.

CV i zapytania prosimy przesyłać na adres: ochab@ichf.edu.pl

Zapraszamy Kandydatów do przesyłania CV jeszcze przed uzyskaniem stopnia magistra, jeśli planują Państwo obronę przed 1 listopada 2018!

Rozmowy wstępne – na bieżąco, osobiście lub przez Skype.

Ostateczne rozmowy kwalifikacyjne: 29 czerwca 2018.

Termin składania dokumentów: 15 czerwca 2018.

Więcej informacji: http://groups.ichf.edu.pl/ochab


Wymagane dokumenty

CV