Inna forma zatrudnienia - Doktoranci
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im.M.Nałęcza PAN Warszawa, Polska 17 lipca 2018

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN został założony w 1975 roku i jest największym centrum inżynierii biomedycznej w Polsce.

Misją IBIB PAN jest opracowywanie oraz wdrażanie nowych technologii, urządzeń i teoretycznych narzędzi wspomagających diagnostykę medyczną lub leczenie, które mają na celu długotrwałą poprawę jakości życia pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe oraz cywilizacyjne. Badania realizowane w Instytucie łączą osiągnięcia nauk inżynieryjnych i przyrodniczych, stając się podstawą innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych technologii biomedycznych.

Inna forma zatrudnienia - Doktoranci
  • Praca naukowo-badawcza w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Wymagania

  • Absolwenci studiów w dziedzinie nauk technicznych oraz nauk o życiu.

http://www.ibib.waw.pl/pl/studia-doktoranckie/aktualna-rekrutacja


Oferujemy

  • Doktorantom oferujemy atrakcyjne stypendium oraz dostęp do pakietu medycznego i sportowego.
  • Ponadto brak obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych umożliwia skupienie uwagi na pracy badawczej oraz podnoszeniu kwalifikacji własnych.

Możliwość przystąpienia do projektu POWER Och!DOK i uzyskania  dodatku  stypendialnego.


Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na Studia Doktoranckie, Kopia dyplomu ukończenia studiów, Życiorys naukowy, List motywacyjny, … http://www.ibib.waw.pl/pl/studia-doktoranckie/dokumenty-i-procedury